Θέσεις εργασίας στο Ινστιτούτο Xημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Σχεδιασμός και πειραματική αξιολόγηση καινοτόμων διεργασιών δέσμευσης CO2 και χρήσης του στη βιομηχανική παραγωγή νανο-σωματιδίων ανθρακικών αλάτων – NANOCAP» και κωδικό Τ1ΕΔΚ02472, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου.

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού Μηχανικού
– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε Διεργασίες και Τεχνολογίες Προηγμένων Υλικών
– Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
– Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον εννέα (9) μηνών σε μεθόδους χημικών διεργασιών δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Μοσχοπούλου Αθηνά, τηλ. 2310 498112 ή στο email: amoschopoulou@certh.gr(link sends e-mail).

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *