Θέσεις εργασίας σε Τεχνικές Εταιρείες

Κοινοποιήστε το άρθρο

Μελετητική κατασκευαστική εταιρία με έδρα την Αθήνα, αναζητά Τοπογράφο μηχανικό για πλήρη απασχόληση. Απαιτείται άριστη γνώση σχεδιαστικού προγράμματος AutoCAD και δυνατότητα ταξιδίων εκτός Αττικής. Παρακαλούμε να αποστείλετε τα βιογραφικά σας στο morpho.cv@gmail.com(link sends e-mail)

Μελετητική κατασκευαστική εταιρία με έδρα την Αθήνα, αναζητά Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για πλήρη απασχόληση με δυνατότητα εργασίας εκτός Αττικής. Απαιτείται άριστη γνώση σχεδιαστικού προγράμματος AutoCAD. Γνώσεις ΚΕΝΑΚ και Η/Μ προγραμμάτων θα εκτιμηθούν. Παρακαλούμε να αποστείλετε τα βιογραφικά σας στο morpho.cv@gmail.com(link sends e-mail)

Μελετητική κατασκευαστική εταιρία με έδρα την Αθήνα, αναζητά Πολιτικό Μηχανικό για πλήρη απασχόληση με δυνατότητα εργασίας εκτός Αττικής. Με άριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων AutoCAD, REVIT Στατικών προγραμμάτων κατά προτίμηση SCADA pro ή πρόγραμμα γενικών πεπερασμένων στοιχείων Sap2000 με γνώση προσομοίωσης Με διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία.

Αρχιτεκτονικό γραφείο με έδρα την Αθήνα, αναζητά αρχιτέκτονα μηχανικό για πλήρη απασχόληση με δυνατότητα εργασίας εκτός Αττικής. Με διετή τουλάχιστον εμπειρία, ευχέρεια στη σύνθεση και άριστη γνώση των σχεδιαστικών προγραμμάτων Autocad, Sketch Up, 3DS Max, Vray, Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator. Γνώσεις ΝΟΚ θα εκτιμηθούν. βιογραφικά και ενδεικτικό δείγμα δουλειάς: morpho.cv@gmail.com(link sends e-mail)

Τεχνική εταιρία με έδρα την Μεταμόρφωση Αττικής ζητά Πολιτικό Μηχανικό με εργοταξιακή εμπειρία για άμεση απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα καλή γνώση AutoCAD και Αγγλικών. Αποστολή βιογραφικών στο v.infinity@yahoo.com(link sends e-mail)

Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός ή Υπομηχανικός με τουλάχιστον 3 χρόνια εργοταξιακής εμπειρίας. Απαραίτητη η καλή γνώση Αγγλικών. Θα συνεκτιμηθεί μελετητική εμπειρία. Αποστολή βιογραφικών στο: xenia@vpc.gr(link sends e-mail)

Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης ζητείται από Τεχνική Εταιρεία για μόνιμη απασχόληση σε έργα συντήρησης εγκαταστάσεων στην Αττική. Βιογραφικά στο e-mail: info@niconltd.gr(link sends e-mail)

Η εταιρία Cyfield , ζητά να προσλάβει Υπεύθυνο Μηχανικό Έργου, για την Κύπρο Προσόντα Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού, 15 χρόνια πείρα τουλάχιστον σε ανάλογη θέση, Απαραίτητη ανάλογη προϋπηρεσία σε κατασκευή γηπέδου αξίας τουλάχιστον 15εκ.ευρω Προσφέρονται: Προοπτικές ανέλιξης. Εγγυημένη 3ετης απασχόληση Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο mail: cyfield@otenet.gr(link sends e-mail)

Η εταιρία Cyfield , ζητά να προσλάβει Υπεύθυνο Εργοταξίου, για την Κύπρο Προσόντα Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού 10 χρόνια πείρα τουλάχιστον σε ανάλογη θέση Απαραίτητη προϋπηρεσία σε κατασκευή γηπέδου αξίας τουλάχιστον 15εκ.ευρω Προσφέρονται: Προοπτικές ανέλιξης. Εγγυημένη 3ετης απασχόληση Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο mail: cyfield@otenet.gr(link sends e-mail)

Zητείται Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Ε.Ι., με 5ετή Εργοταξιακή εμπειρία σε ιδιωτικά – δημόσια οικοδομικά έργα, απαραίτητη γνώση Autocad για εργασία εντός Αθηνών. Αποστολή βιογραφικών στο johnchousos@gmail.com(link sends e-mail)

Zητείται πολιτικός Μηχανικός Α.Ε.Ι., κατά προτίμηση Ε.Μ.Π. με 5ετή Εργοταξιακή εμπειρία σε ιδιωτικά – δημόσια οικοδομικά έργα, απαραίτητη γνώση Autocad για εργασία εντός Αθηνών. Αποστολή βιογραφικών στο johnchousos@gmail.com(link sends e-mail)

Τοπογράφος Μηχανικός με εξοπλισμό για εργασίες πεδίου και γραφείου ζητά συνεργασία σε τοπογραφικές μελέτες έργων υποδομής (αποτυπώσεις, χαράξεις, κτηματολόγιο, συγκοινωνιακά, έργα οδοποιΐας, κλπ). Τηλ.Επικοινωνίας: 6997058049/e-mail: topography.gr@gmail.com(link sends e-mail)

Η G.K.Marine Ltd (www.gkmarine.gr) ζητά Μηχανολόγο Μηχανικό με τριετή προϋπηρεσία σε μελετητική εταιρία εγκαταστάσεων κλιματισμού. Απαραίτητη η καλή γνώση Αγγλικών , AutoCAD , MS Office και χρήση λογισμικών. Αποστολή βιογραφικών: gk@gkmarine.gr(link sends e-mail)

Ζητείται μηχανολόγος μηχανικός απόφοιτος Τ.Ε.Ι./ Α.Ε.Ι. από εταιρεία επεξεργασίας ξύλου με έδρα την ΒΙ. ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ. Απαραίτητα προσόντα , 5ετή εμπειρία σε βιομηχανική παραγωγή, άριστη χρήση Η/Υ, πολύ καλή γνώση Γερμανικών και Αγγλικών, δίπλωμα οδήγησης. Παρακαλούμε να αποσταλεί το βιογραφικό στο e-mail: info@euroco.gr(link sends e-mail) με επισυναπτόμενη πρόσφατη φωτογραφία. Θα δοθεί προτεραιότητα σε όσους διαθέτουν συστατικές επιστολές.

Ζητείται Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός, με αποδεδειγμένη εργοταξιακή εμπειρία σε υδραυλικά έργα, για απασχόληση σε μεγάλο αποχετευτικό έργο εντός Αττικής, με γνώση Η/Υ (AutoCAD, Microsoft Excel/Word, πρόγραμμα διαχείρισης δημοσίων έργων eCM). Συστάσεις επιθυμητές. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: jobs.ilionellkat@gmail.com(link sends e-mail)

Ζητείται Υπεύθυνος Συντήρησης Ξενοδοχείου Μόνιμης και Πλήρους Απασχόλησης. Απαραίτητα Προσόντα: Πτυχίο ΑΤΕΙ Ηλεκτρολόγου / Μηχανολόγου, Ανάλογη προϋπηρεσία , Καλή γνώση συντήρησης κτιρίων, Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, Καλή γνώση Αγγλικών. Προαιρετικά Προσόντα: Γνώση συστημάτων ISO, BMS, LMS Προσφέρεται: Διαμονή Ημερομηνία Πρόσληψης: 01/05/2019 Marbella SA – 26610 71183 / hr@marbella.gr(link sends e-mail)

Ελληνική εταιρεία ζητάει να προσλάβει Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό ως Μηχανικό εργοταξίου για έργο της στη Ρουμανία, με αποδεδειγμένη εμπειρία πέντε ετών σε κατασκευή βιομηχανικών-αποθηκευτικών χώρων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό στο: lougavr@otenet.gr(link sends e-mail). Απαραίτητη η γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επαγγελματικό επίπεδο. Η γνώση της ρουμάνικης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Ο Όμιλος J&P-AΒΑΞ (Ενεργειακή Διεύθυνση) ζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για τον τομέα Οργάνων και Αυτοματισμού με εμπειρία σε μελέτη, προμήθειες και commissioning συστημάτων αυτοματισμού, οργάνων και δικτύων. Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνια σε έργα θερμοηλεκτρικών ή/και Oil & Gas σταθμών. chdavri@jp-avax.gr(link sends e-mail). Κωδικός «I&C-ENG-ATH_2019_1»

Τεχνικό – μεσιτικό γραφείο ζητά πολιτικό μηχανικό για επίβλεψη ανακαινίσεων, σύνταξη προσφορών, έρευνα αγοράς και γραμματειακή υποστήριξη. Απαραίτητη γνώση αγγλικών και μεταφορικό μέσο. Αποστολή βιογραφικού στο civitasproperties@gmail.com(link sends e-mail)

Πηγή: career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *