Θέσεις εργασίας στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Κοινοποιήστε το άρθρο

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΕΥΦΥΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» (Ε-12260) με κωδικό (Τ1ΕΔΚ-02070) ΟΠΣ 5030965, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή ανάθεσης έργου ή υποτροφίας και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
– Διδακτορικό δίπλωμα στην Πληροφορική/Επιστήμη Υπολογιστών/Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή/και Μηχανικών Υπολογιστών κατά προτίμηση σε ανάλυση πολυμεσικού περιεχομένου.
– Ερευνητική Εμπειρία σε θέματα ανάλυσης πολυμεσικού περιεχομένου, κατά προτίμηση με έμφαση σε οπτικά και ηχητικά
– Ερευνητική Εμπειρία σε θέματα αναγνώρισης προτύπων
– Εμπειρία στη διαχείριση, την υλοποίηση και τη συγγραφή παραδοτέων και τεχνικών αναφορών Ευρωπαϊκών ή/και Εθνικών έργων Έρευνας και Tεχνολογίας με έμφαση σε συστήματα πληροφορικής
– Συμμετοχή του υποψηφίου σε επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο της θέσης
– Εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού, κατά προτίμηση σε γλώσσες προγραμματισμού C++, C, Python.

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
– Διδακτορικό δίπλωμα στην Πληροφορική/Επιστήμη Υπολογιστών/Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή/και Μηχανικών Υπολογιστών.
– Ερευνητική Εμπειρία σε θέματα ανάλυσης πολυμεσικού περιεχομένου, κατά προτίμηση με έμφαση σε οπτικά και ηχητικά δεδομένα.
– Ερευνητική Εμπειρία σε θέματα αναγνώρισης προτύπων.
– Εμπειρία στη διαχείριση, την υλοποίηση και τη συγγραφή παραδοτέων και τεχνικών αναφορών Ευρωπαϊκών ή/και Εθνικών έργων Έρευνας και Tεχνολογίας με έμφαση σε συστήματα πληροφορικής.
– Συμμετοχή του/της υποψηφίου/ας σε επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο της θέσης.
– Εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού, κατά προτίμηση σε γλώσσες προγραμματισμού C++, C, Python.

Για περισσότερες πληροφορίες και για τις δύο (2) προσφερόμενες θέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κα Ευαγγελία Αλεξοπούλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ealex@iit.demokritos.gr(link sends e-mail).

 

Πηγή: career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *