Θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κοινοποιήστε το άρθρο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺLIFE14 ENV/GR/000611, Life Green YourMove: Development and promotion of a co-modal journey planning platform to minimize GHG emission in Europeʺ, το οποίο χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκή Ένωση και με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 5119) και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Σαχαρίδη Γεώργιο, την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Πρότασης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, από φυσικά πρόσωπα, στα οποία θα ανατεθεί η παραγωγή παραδοτέων, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 14/05/2019, με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης έως τη λήξη του έργου ή έως τη λήξη των τυχόν παρατάσεών του.

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχιούχος σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών ή συναφούς αντικειμένου
– Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή συναφούς αντικειμένου
– Καλή γνώση Αγγλικών (Β2), όπως αποδεικνύεται με βάση το π.δ 146/2007, σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 Π.Δ.116/2006
– Εργασιακή εμπειρία σε θέση τεχνικού υπεύθυνου ηλεκτρονικών υπολογιστών ή συναφούς αντικειμένου

Για ερωτήματα που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με το παρόν τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματα τους κάθε ημέρα (10.00 – 12.00) στον κο Θεόδωρο Κοντό (τηλ. 24210 06413, email: kontos@uth.gr(link sends e-mail)) και στην κα Βασίλαρου Ευαγγελία (τηλ. 24210 06403, email: vasilarou@uth.gr(link sends e-mail)).

Πηγή: career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *