Θέση εργασίας στο Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών και Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας» – «ΝΑΥΣ», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω του Προγράμματος Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου.

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ΑΕΙ Πολιτικού Μηχανικού ή Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Χωροτάκτη Μηχανικού
– Μεταπτυχιακός τίτλος στο Σχεδιασμό, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών
– Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε συναφή, με τον τομέα της Ναυτιλίας, ερευνητικά έργα (προετοιμασία και αξιολόγηση παραδοτέων, προγραμματισμός / συντονισμός έργου, συμμετοχή σε συναντήσεις έργων, συμμετοχή σε δράσεις δημοσιότητας, κτλ.)
– Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην αξιολόγηση μεθοδολογιών και πρακτικών βελτίωσης της απόδοσης λιμενικών συστημάτων
– Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια σχετικά με τον τομέα των μεταφορών
– Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά σχετικά με τον τομέα των μεταφορών
– Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 211-1069599 ή στο email: pvitzilaiou@certh.gr(link sends e-mail) (κα. Βιτζηλαίου Καλλιόπη).

 

Πηγή: career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *