ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο

Ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (Σ.Η.Π.Ε.), ως Δικαιούχος του έργου «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων για την προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002964, Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» ενδιαφέρεται να απασχολήσει, ένα άτομο (1) άτομο με σύμβαση έργου για υποστηρικτικές ενέργειες Συντονισμού, Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης & Δημοσιότητας του Σχεδίου Δράσης (υπεύθυνος φυσικού αντικειμένου)
Οι ενδιαφερόμενοι για την ανωτέρω θέση πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον (απαιτούμενα προσόντα):
α)Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
β) Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών.
Βαθμολογούνται (πρόσθετα προσόντα):

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σπουδών
  • Αποδεδειγμένη γνώση Η/Υ
  •  Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην συμμετοχή και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να έχουν κατατεθεί έως τις 27 Ιουνίου στο sepe@otenet.gr, είτε σε έντυπη μορφή στην έδρα του Σ.Η.Π.Ε., Σισίνη31, Αθήνα, 115 28
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα. Γεωργία Χαρόβα στο τηλ. 2108254399 ή με e-mail sepe@otenet.gr ή να επισκεφτείτε το www.regionalpress.gr.

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *