Θέσεις εργασίας στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Κοινοποιήστε το άρθρο

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ «Δ»), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Υποστήριξη Βιομηχανικών Υποτροφιών ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος – ΙΣΝ» (Ε-12149), προσκαλεί τους υποψηφίους που ενδιαφέρονται για εφαρμοσμένη έρευνα βιομηχανικού προσανατολισμού, να υποβάλλουν αίτηση για σύναψη σύμβασης εργασίας, για τρεις (3) θέσεις Μεταδιδακτόρων (Post Doc) για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης έως τη λήξη του έργου, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την Κυριακή 30 Ιουνίου 2019 (23:59).

Η αίτηση υποβάλλεται από υποψήφιους μετά-διδάκτορες με τις εξής προϋποθέσεις:
– να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος το οποίο έχει αποκτηθεί κατά μέγιστο οκτώ έτη πριν την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία (μη συμπεριλαμβάνοντας τη άδεια μητρότητας ή τη στρατιωτική θητεία). Δεν θα γίνουν δεκτές προτάσεις για τις οποίες δεν έχει προσκομιστεί ο τίτλος σπουδών τουλάχιστον σε διάστημα 2 μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων.
– να μη χρηματοδοτείται για την προτεινόμενη έρευνα από οποιαδήποτε άλλη πηγή κατά τη διάρκεια της σύμβασης.
– Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή να έχουν τύχει αναβολής κατάταξης. Οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής θα πρέπει να πληρούνται κατά τον χρόνο έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα Σοφία Μαγκιά στο τηλέφωνο: 210-6503022 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: smagki@central.demokritos.gr(link sends e-mail).

 

Πηγή: career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *