Θέση εργασιας στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου Α.Ε.

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 48

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων με τίτλο:

1. IMMIJOBS Building the Capacity of Intermediary Organizations to Support the Employment of Third Country Nationals 821681 — IMMIJOBS — AMIF-2017-AG-INTE
2. “CULTVET Joint Qualification in the field of Cultural Tourism” 597855-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA3-VETJQ

ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο.

Πληροφορίες: τηλ. 22510 40330

Αναλυτικότερα:
1 άτομο στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου Α.Ε.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
129 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Κύπρο
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας Μηχανικών στην Ελλάδα
Μενού