Θέση εργασίας στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 48

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), στο πλαίσιο των δράσεων και πρωτοβουλιών που αναπτύσσει για την μελέτη και αντιμετώπιση του φαινόμενου της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού, ανέλαβε την υλοποίηση της Δράσης με τίτλο: «Ενίσχυση των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την Αναγνώριση και Καταπολέμηση της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού» και ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για υποβολή αίτησης προς σύναψη μιας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δίκαιου για την παροχή έργου υπεύθυνου οικονομικού αντικειμένου στο πλαίσιο της δράσης.

Ο Υπεύθυνος Οικονομικού Αντικειμένου απαιτείται να έχει τα παρακάτω προσόντα:
– Κατοχή προπτυχιακού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις οικονομικές επιστήμες
– Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία, τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ως Υπεύθυνος σε οικονομικά θέματα.
– Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση δαπανών του Δημοσίου.
– Αποδεδειγμένη εμπειρία πληροφοριακών συστημάτων

Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.kemea.gr 

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών
Προηγούμενο άρθρο
5 Θέσεις Ειδικών Επιστημόνων στο Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κύπρου
Μενού