Αιτήσεις εξπρές για 1.200 μόνιμους και εποχικούς μέσα στον Ιούλιο

Κοινοποιήστε το άρθρο

Μέσα στον Ιούλιο θα γίνουν με διαδικασίες εξπρές 1.200 μόνιμες και εποχικές προσλήψεις στο Δημόσιο. Μετά την παρατεταμένη, λόγω δυο εκλογικών αναμετρήσεων,  προεκλογική περίοδο, δεκάδες φορείς δέχονται τώρα αιτήσεις για πρόσληψη προσωπικού. Συμβασιούχοι ζητούνται σε κατασκηνώσεις, ΔΕΗ και δημοτικές επιχειρήσεις, ΕΟΠΥΥ, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Παράλληλα αιτήσεις δέχεται το ΑΣΕΠ για την προκήρυξη 5Κ/2019 μέσω της οποίας θα γίνουν 32 μόνιμες προσλήψεις σε νοσοκομεία. Οι ειδικότητες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή είναι: τεχνικοί, διοικητικοί, ναυαγοσώστες μάγειρες, εργάτες, οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων, καθαριστές κ.α.

14 εργάτες στο Δήμο Κορινθίων

Ο Δήμος Κορινθίων ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ΥΕ Εργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν μαζί με την αίτησή τους υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 1. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 2. Υπεύθυνη δήλωση, ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/2007. 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου. 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

9 Συνοδοί Απορριμματοφόρων στο Δήμο Βοΐου

Ο Δήμος Βοΐου ανακοινώνει την πρόσληψη 9 ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, μέχρι 17-07-2019 ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία του Δήμου Βοΐου, Δημοτική Ενότητα Νεάπολης (Δ/νση : Νοσοκομείου 1 , Τ.Κ. 50 100- Νεάπολη Κοζάνης , τηλ : 2468350203) και αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Ζήκου Φρειδερίκη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

7 ατομα στο Δήμο Χανίων

Ο Δήμος Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων ΔΕ Διοικητικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τετράωρης απασχόλησης, διάρκειας 2 μηνών. Οι θέσεις είναι: ΠΕ Θεατρικών Σπουδών 1, ΠΕ Μουσικής, Τεχνολογίας και Ακουστικής 1, ΠΕ η ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους έως και 17/7/2019 είτε α) ταχυδρομικώς είτε β) αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή και ώρες από 8:30 έως 14:30 στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Κριάρη 40 – Μέγαρο Πάνθεον, 1ος όροφος, τηλ. 28213 41674 -675).

20 οδηγοί στο Δήμο Κορινθίων

Ο Δήμος Κορινθίων ανακοινώνει την πρόσληψη 20 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 6 μηνών, ως ακολούθως: 5 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (Ομάδας Ε’ – Τάξης Γ’) και 14 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας – Συνοδοί Απορριμματοφόρων. Αιτησεις στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κορινθίων, Κολιάτσου 32, Τ.Κ.20131, Κόρινθος, (τηλ. επικοινωνίας: 2741361031 και 2741361081).

152 εποχικοί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών, εκατόν πενήντα δύο (152) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών, των προγραμμάτων και των δράσεων του 60ου Φεστιβάλ  Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του αναφερόμενου παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα. Το 60ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Ελληνικό Δημόσιο. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που είναι αναρτημένη στο site του ΦΕΣΤΙΒΑΛ www.filmfestival.gr και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά. Στη συνέχεια, θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαιτούμενα για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα, στα γραφεία του Φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη είτε στην Αθήνα. (Θεσσαλονίκη: Πλ. Αριστοτέλους 10, 6ος ορ. και Αθήνα: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, 2ος ορ.). Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από 10:00 – 17:00. Είναι δυνατή η υποβολή των δικαιολογητικών και ταχυδρομικά με καταληκτική ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019.

9 στον Κοινωνικό Οργανισμό Δήμου Πατρέων

Ο Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων ανακοινώνει την πρόσληψη 9 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 29/12/2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Οι θέσεις είναι: ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός 2, ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού 1, ΤΕ Νοσηλευτής 1, ΔΕ Φύλακες 2, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 2, ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 1. Αιτήσεις στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων», Γούναρη 76, Τ.Κ. 26224, Πάτρα,(τηλ. επικοινωνίας: 2610390968).

24 στο Δήμο Αγίων Ανάργυρων-Καματερού

Ο Δήμος Αγίων Ανάργυρων-Καματερού ανακοινώνει την πρόσληψη 24 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι θέσεις είναι: ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργων [Μηχανικά Σάρωθρα (ομάδας Ι΄-τάξης Δ΄)] 1, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργων [Καλαθοφόρα (ομάδας Γ΄-τάξης Δ΄)] 2, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργων [Μηχάνημα τύπου JCB (ομάδας Β΄-τάξης Δ΄)] 1, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 20. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν στη διεύθυνση: Δήμος Αγίων Ανάργυρων – Καματερού, Δημοκρατίας 61, Τ.Κ. 135 61 Άγιοι Ανάργυροι, απευθύνοντάς την στο γραφείο Προσωπικού, (τηλ. επικοινωνίας: 2132023669).

10 στο Δήμο Ικαρίας

Ο Δήμος Ικαρίας ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως: 1 ΔΕ Οδηγός Απορριματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 1 ΔΕ Οδηγός Απορριματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) και 8 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας. Τηλέφωνο:22753 50420.

9 στο Δήμο Γλυφάδας

Η Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας ανακοινώνει την πρόσληψη 9 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2020, ως ακολούθως: 1 ΠΕ Ιατρός ειδικότητας Παιδιάτρου, 4 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι, 1 ΔΕ Μάγειρας, 3 ΥΕ Καθαριότητας (Εσωτερικών Χώρων). Τηλέφωνο:210 9602130.

32 μόνιμοι σε δύο φορείς του Υπ. Εθνικής Άμυνας

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την πλήρωση 32 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (401 ΓΣΝΑ) και στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας). Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 31 Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Οι θέσεις της ως άνω προκήρυξης είναι: 3 ΠΕ Επιστημών Υγείας/Ακτινοφυσικής, 2 ΠΕ Νοσηλευτικής, 9 ΤΕ Νοσηλευτικής, 1 ΤΕ Παρασκευαστών, 13 ΔΕ Νοσηλευτικής, 2 ΔΕ Παρασκευαστών και 2 ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε.). Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Υποψήφιος που δεν αποδεικνύει τα κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλείται στην αίτησή του και τα οποία λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξή του στους οικείους πίνακες, διαγράφεται από αυτούς. Συγκεκριμένα υποψήφιος που δεν αποδεικνύει τα κριτήρια που επικαλείται στην αίτησή του και τα οποία λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξή του στους οικείους πίνακες, διαγράφεται από αυτούς σε περίπτωση που δεν προσκομίσει κανένα απολύτως σχετικό δικαιολογητικό, για την απόδειξη αυτών.

21 δασκαλοι στο Κέντρο Μελέτης Χορού Ντάνκαν

Το Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και Ραϋμόνδου Ντάνκαν, ΝΠΔΔ του Δήμου Βύρωνα ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ωρομίσθιο καλλιτεχνικό – διδακτικό προσωπικό για τη λειτουργία της Σχολής Χορού του Ν.Π.Δ.Δ του Κέντρου Μελέτης Χορού Ισιδώρας και Ραϋμόνδου Ντάνκαν κατά τη διδακτική περίοδο 2019–2020, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για το χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών, είκοσι (20) ατόμων δασκάλων χορού/κίνησης και (1) ενός μουσικού συνοδού- συνολικά 21 άτομα, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης: Δάσκαλοι κλασικού χορού (μπαλέτου) 2, Δάσκαλοι συγχρόνου χορού 4, Δάσκαλοι εισαγωγής στο χορό (μπαλέτο σύγχρονο) για παιδιά από 4 ετών 4, Δάσκαλος με γνώσεις διδασκαλίας χορού με βάση τις αρχές της Ισιδώρας Ντανκαν για παιδιά & εφήβους 1, Δάσκαλοι hip-hop 2, Δάσκαλοι ευρωπαϊκών χορών – latin 1, Δάσκαλοι yoga 2, Δάσκαλος ταϊ τσι 1, ΠΕ/ Δάσκαλος παραδοσιακών χορών 2, ΠΕ/ Δάσκαλος αρχαίου δράματος για διδασκαλία χορικών 1 και ΠΕ/σύνοδος πιανίστας (συνοδεία μαθημάτων χορού) 1. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τη σχετική προκήρυξη στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.duncandancecenter.org του Κέντρου Ντάνκαν ή στη Γραμματεία του Νομικού Προσώπου (Διεύθυνση: Χρυσάφης 34 και Δικαιάρχου, τηλ. 210.7621234).

25 φύλακες στο Δήμο Ζωγράφου

Η Μονομετοχικη Αξιοποίησης Ακινήτων Δήμου Ζωγράφου Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εικοσιπέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους στο Ν.Π.Ι.Δ. «Μονομετοχική Αξιοποίησης Ακινήτων Δήμου Ζωγράφου, Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. ΑΕ ΟΤΑ)», που εδρεύει στο Δήμο Ζωγράφου Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα τους εξής: 1 ΤΕ Βοηθών Λογιστών, 2 ΔΕ Ταμιών (Εισπράκτορες), 12 ΔΕ Φυλάκων, 8 ΔΕ Σερβιτόροι και 2 ΥΕ Υπαλλήλων Καθαριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μονομετοχικη Αξιοποίησης Ακινήτων Δήμου Ζωγράφου Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (δ.τ. ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ) , ΧΑΡ. ΜΟΥΣΚΟΥ 18, 3ος όροφος, Τ.Κ. 15772 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, (τηλ. επικοινωνίας: 210-7771007).

20 θέσεις εργασίας στο Δημο Αμφίκλειας Ελατειας

Στο Δήμο Αμφίκλειας Ελατειας θα γίνουν 20 προσλήψεις με σύμβαση εργασίας τριών (3) μηνών για τους κατωτέρω κλάδους, ειδικότητες: 20 ΥΕ Προσωπικό Πυροπροστασίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, ήτοι έως και 19/07/2019 στο Δημοτικό Κατάστημα της Κάτω Τιθορέας του Δήμου Αμφικλειας-Ελατειας (Δ/νση: Κάτω Τιθορέα, τηλ: 2234-350305) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Παπαγεωργίου Κων/νος.

23 θέσεις στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου με είκοσι τρία (23) άτομα, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης για άλλους 12 μέχρι την συμπλήρωση 24 μηνών συνολικά από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης. Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφούν: 2 ΠΕ κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών – Γραμματεία Διοίκησης, 1 ΠΕ Γραμματειακή Υποστήριξη, 1 ΤΕ Γραμματειακή Υποστήριξη, 4 ΔΕ Γραμματειακή Υποστήριξη, 1 ΔΕ Υποστήριξη Ταμείου, 1 ΤΕ Οδοντικής Τεχνολογίας, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών, 1 ΤΕ Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών, 2 ΤΕ Τεχνολόγοι Ιατρικών Μηχανημάτων, 1 ΔΕ Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων, 1 ΠΕ Νοσηλευτής, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών, 1 ΤΕ Εργαλειοδότης, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών, 2 ΤΕ Εργαλειοδότες και 4 ΔΕ Εργαλειοδότης. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 26η Ιουλίου 2019. Η υποβολή δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται με φυσική παρουσία στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (στην Χρ. Λαδά 6, Αθήνα, 7ος όροφος ή στην Πανεπιστημιούπολη, κτήριο ΤΥΠΑ ή στην Ιατρική Σχολή), είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση : ΕΚΠΑ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Χρήστου Λαδά 6, Αθήνα 105 61.

43 φαρμακαοποιοί για ένα χρόνο στον ΕΟΠΥΥ

O ΕΟΠΥΥ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους Φαρμακοποιούς και Βοηθούς Φαρμακείου σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με καθεστώς έκδοσης από αυτούς δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για την κάλυψη αναγκών των κατωτέρω Διευθύνσεων του Οργανισμού και για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ζητούνται 38 φαρμακοποιοί και 5 βοηθοί φαρμακείου. Οι υποψήφιοι φαρμακοποιοί θα πρέπει να έχουν α) Πτυχίο ή δίπλωμα Φαρμακευτικής ΑΕΙ της ημεδαπής, ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και β)αδεια άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Φαρμακοποιού. Για τους βοηθούς φαρμακείου ζητούνται: α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Βοηθού φαρμακείου ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Βοηθού φαρμακείου και β) οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση της ανωτέρω άδειας άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωσης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το σχετικό έντυπο αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους, θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στην ταχυδρομική διεύθυνση Αποστ. Παύλου 12, Τ.Κ 151 23 Μαρούσι. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 26/07/2019.

34 οδηγοί και συνοδοί στη Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Αττικής

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα-τεσσάρων (34) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής του Υπ. Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εδρεύει στο νομό Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: ΔΕ Οδηγών (με ψηφ.ταχ/φο) 6, ΔΕ Οδηγών (με αναλογικό ταχ/φο)  10 και ΔΕ Συνοδών     18. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την αποστείλουν, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Αν. Τσόχα 15-17, 11521 Αμπελόκηποι. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

Πηγή: aftodioikisi.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *