2 Θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 76

(1) θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με σύμβαση στην Ειδικότητα «Διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας» για το Κέντρο Γλωσσών

(1) θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με σύμβαση στην Ειδικότητα «Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ» για το Τμήμα Δημόσιας Επικοινωνίας.

Σχετικός Σύνδεσμος

 

Πηγή: career.duth.gr

Μενού