Θέσεις εργασίας Μηχανικών στην Ελλάδα & στο Εξωτερικό

Κοινοποιήστε το άρθρο

Ενεργειακή εταιρία της Αθήνας προσλαμβάνει μόνιμα Πολιτικό Μηχανικό Εργοταξιάρχη ΑΠΕ. Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Πολιτικών με άριστη γνώση Αγγλικών, άδεια οδήγησης αυτοκινήτου καθώς και εμπειρία σε εργοτάξια κατασκευής φωτοβολταϊκών και λοιπών ενεργειακών έργων στην επαρχία. Βιογραφικά σημειώματα με αναφορά στη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε στο Info@hrstrategy.gr(link sends e-mail) (Πολιτικός Μηχανικός Εργοταξιάρχης ΑΠΕ)

Ενεργειακή εταιρία της Αθήνας προσλαμβάνει μόνιμα Μηχανολόγο Μηχανικό Πεδίου. Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Μηχανολόγων Μηχανικών με άριστη γνώση Αγγλικών, άδεια οδήγησης αυτοκινήτου καθώς και εμπειρία σε ενεργειακές εγκαταστάσεις μέσης και χαμηλής τάσης στην επαρχία. Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε στο Info@hrstrategy.gr(link sends e-mail) (Μηχανολόγος Μηχανικός Πεδίου)

Ενεργειακή εταιρία της Αθήνας προσλαμβάνει μόνιμα Μηχανολόγο Μηχανικό Πεδίου. Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Μηχανολόγων Μηχανικών με άριστη γνώση Αγγλικών, άδεια οδήγησης αυτοκινήτου καθώς και εμπειρία σε ενεργειακές εγκαταστάσεις μέσης και χαμηλής τάσης στην Καρδίτσα. Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε στο Info@hrstrategy.gr(link sends e-mail) (Μηχανολόγος Μηχανικός Πεδίου Καρδίτσα)

Ενεργειακή εταιρία της Αθήνας προσλαμβάνει μόνιμα Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Πεδίου. Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με άριστη γνώση Αγγλικών, άδεια οδήγησης αυτοκινήτου καθώς και εμπειρία σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην επαρχία. Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε στο Info@hrstrategy.gr(link sends e-mail) (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πεδίου)

Βιομηχανία με έδρα στο Κορωπί προσλαμβάνει μόνιμα Μηχανολόγο Μηχανικό με ειδίκευση στην Ενέργεια. Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ με άριστη γνώση Αγγλικών, καθώς και εμπειρία σε Autocad, Metalix, Solidworks για μελέτη και σχεδιασμό συστημάτων ψύξης και κλιματισμού. Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε στο Info@hrstrategy.gr(link sends e-mail) (Βιομηχανικός Σχεδιαστής στο Κορωπί)

Το αρχιτεκτονικό γραφείο Πολυάννα Παρασκευά και Συνεργάτες αναζητά αρχιτέκτονα μηχανικό για μόνιμη απασχόληση. Απαραίτητη η χρήση των προγραμμάτων autocad, sketch up, photoshop, office και η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Επικοινωνία: 6972268571, paraskevapolyanna@gmail.com(link sends e-mail).

Η εταιρεία Iown.gr, Firm Regulated by RICS, συμβούλων και εκτιμητών ακινήτων στο Φάρο Ν.Ψυχικού,ζητά μηχανικό ΑΕΙ/ΤΕΙ για πλήρη απασχόληση στον τομέα των εκτιμήσεων. Αποστολή βιογραφικών στο email:ioanna.nikolaou@iown.gr(link sends e-mail)

Ζητείται μηχανικός από τεχνικό γραφείο με έδρα την Πεύκη Αττικής, για μερική απασχόληση. τηλ.6936784764 Κωνσταντίνος, αποστολή βιογραφικών: info@km-engineers.gr(link sends e-mail)

Τεχνική εταιρεία με έδρα στη Μεταμόρφωση ζητά να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό ΑΕΙ/ΤΕΙ για παρακολούθηση έργων και υποστήριξη εργοταξίου. Πλήρης απασχόληση. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση, κάτοχος διπλώματος Ι.Χ. και ενεργό δελτίο ανεργίας. Αποστολή βιογραφικών στο email: geathan@eco-oikia.gr(link sends e-mail)

Zητείται αρχιτέκτων μηχανικός να εργαστεί ως μέλος μιας ομάδας σχεδιασμού για μια σειρά έργων στο γραφείο μας στο Ηράκλειο Κρήτης. Κάποιες από τις αρμοδιότητες εργασίας:
· Υπεύθυνος για την προετοιμασία και το συντονισμό αρχιτεκτονικών μελετών σε κτίρια.
· Τρισδιάστατος σχεδιασμός κτιρίων με χρήση κατάλληλου λογισμικού. Eπικοινωνία: info@edifice.gr(link sends e-mail)

Zητείται μηχανολόγος /ηλεκτρολόγος μηχανικός να εργαστεί ως μέλος μιας ομάδας σχεδιασμού για μια σειρά έργων στο γραφείο μας στο Ηράκλειο Κρήτης. Κάποιες από τις αρμοδιότητες εργασίας
· Υπεύθυνος για την προετοιμασία και το συντονισμό ηλεκτρομηχανολογικών αναλύσεων σε κτίρια.
· Προετοιμασία ηλεκτρομηχανολογικών μελετών με χρήση κατάλληλου λογισμικού.
Επικοινωνία: info@edifice.gr(link sends e-mail)

Zητείται πολιτικός μηχανικός να εργαστεί ως μέλος μιας ομάδας σχεδιασμού για μια σειρά έργων στο γραφείο μας στο Ηράκλειο Κρήτης. Κάποιες από τις αρμοδιότητες εργασίας :
· Υπεύθυνος για την προετοιμασία και το συντονισμό δομοστατικών αναλύσεων σε κτίρια.
· Προετοιμασία δομοστατικών μελετών με χρήση κατάλληλου λογισμικού. Eπικοινωνία: info@edifice.gr(link sends e-mail)

Τεχνικό γραφείο στην πλατεία Αμερικής αναζητά Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο μηχανικό με άριστη γνώση αγγλικών και σχεδιαστικών πακέτων (AutoCAD κλπ.). Επιθυμητή εμπειρία μελετών κλιματισμού – αερισμού. Αποστολή βιογραφικών στο email: ahce@ath.forthnet.gr(link sends e-mail)

Από Εταιρία Μελετών με έδρα τη Θεσσαλονίκη ζητείται τοπογράφος. Αποστολή email: ak.mele.ee@gmail.com(link sends e-mail)

Ζητείται σχεδιαστής/σχεδιάστρια με εμπειρία σε εκπόνηση αρχιτεκτονικών ή/και στατικών σχεδίων για έκδοση αδειών και τακτοποιήσεις αυθαιρέτων για ημιαπασχόληση σε τεχνικό γραφείο πολιτικών μηχανικών, που εδρεύει στo Π. Φάληρο. Αποστολή βιογραφικών στο denik@otenet.gr(link sends e-mail).

Από το τμήμα Υποστήριξης (Support) της 4Μ, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για άμεση πρόσληψη. Απαραίτητη η καλή γνώση CAD, καθώς επίσης και άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ιδανικό εργασιακό περιβάλλον, ιδιαίτερα ενδιαφέρον αντικείμενο με εξωστρεφή προσανατολισμό και καλές προοπτικές. Στείλτε μας σύντομο βιογραφικό στο email gen@4m.gr(link sends e-mail)

Η ERGO Ασφαλιστική ΑΕ αναζητά Μηχανολόγο/Ηλεκτρολόγο Μηχανικό πλήρους απασχόλησης για τη λειτουργία των τεχνικών εγκαταστάσεων της, την ασφάλεια και πυρασφάλεια των κτιριακών της εγκαταστάσεων και την εκπόνηση κτιριακών ηλεκτρομηχανολογικών μελετών και προδιαγραφών έργων. Αποστολή βιογραφικών στο hr@ergohellas.gr(link sends e-mail) με κωδικό θέσης MEC2019. Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.linkedin.com/jobs/view/1591987674/

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συνεργασία με σχεδιαστή έμπειρο με γνώση 3d ,στο Μαραθώνα. τηλ.επικοινωνίας 22940-66058 info@kakari.gr(link sends e-mail)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συνεργασία αρχιτέκτονα με γνώση 3d Kai γνώση του ΝΟΚ. Στον Μαραθώνα Τηλ. επικοινωνίας. 2294066058 info@kakari.gr(link sends e-mail)

Η 3ΝΚ Engineers & Architects με πολυετή εμπειρία και δραστηριοποίηση στο χώρο των μελετών και κατασκευών κτιριακών έργων, ζητά να προσλάβει Αρχιτέκτονα για να στελεχώσει το τμήμα μελετών κτιριακών έργων της εταιρείας. Δείτε την αγγελία στο σύνδεσμο https://workable.com/j/0EE5C43BEC Αποστολή βιογραφικών στο σύνδεσμο https://apply.workable.com/3nk-engineers-and-architects/j/0EE5C43BEC/apply/

Το αρχιτεκτονικό γραφείο M-Agiostratitis Architecture+Design αναζητά άμεσα αρχιτέκτονα για συνεργασία. Απαραίτητη προϋπόθεση η πολύ καλή γνώση 3d προγραμμάτων και photoshop. Αποστολή βιογραφικών στο jobs@m-agiostratitis.com(link sends e-mail)

Ζητείται Αρχιτέκτων Μηχανικός ή Πολιτικός Μηχανικός, από την εταιρεία προκατασκευασμένων κατοικιών ΚΟΦΙΝΑΣ Α.Ε., με καλή γνώση πολεοδομικής νομοθεσίας και εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών. Αποστολή βιογραφικών στο info@kofinas.gr(link sends e-mail)

Ηνωμένο Βασίλειο – Η SUNEL GROUP αναζητά μηχανικούς κατασκευής φωτοβολταικών πάρκων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Απαραίτητα προσόντα: άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας, προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση και διαθεσιμότητα γεωγραφικής μετακίνησης. Για περισσότερες πληροφορίες για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.sunelgroup.com/careers/. Aποστολή βιογραφικών στα αγγλικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση h.danielyoung@sunelgroup.com(link sends e-mail)

Ζητούνται Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕΙ για εργασία σε Αιολικά Πάρκα με έδρα την Φλώρινα και την Ξάνθη, ως τεχνικοί ανεμογεννητριών. Γνώση υπολογιστών και αγγλικά απαραίτητα. Απαραίτητη η δυνατότητα συχνών ταξιδιών. Βιογραφικά σημειώματα: cvrenewable@hotmail.com(link sends e-mail)

Πηγή: https://portal.tee.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *