Θέσεις εργασίας Μηχανικών στην Ελλάδα & στο Εξωτερικό

Κοινοποιήστε το άρθρο

Ανώνυμη Κατασκευαστική Εταιρεία στο Μαρούσι ζητά Πολιτικό – Μηχανικό, κάτοχο διπλώματος οδήγησης με εμπειρία στην επίβλεψη ιδιωτικών έργων. Διευρυμένο ωράριο και Σαββατοκύριακα. Fax: 210-6197060 – email.: info@acrm.gr(link sends e-mail)

Η Μελετητική Εταιρία EB/Architects ζητά συνεργάτη με άριστη γνώση προγραμμάτων Microsoft Office και Αγγλικής Γλώσσας για ανάληψη καθηκόντων Διοικητικής Υποστήριξης. Αποστολή Βιογραφικού στο: mbogris@ebarchitects.eu(link sends e-mail)

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για εργασία σε Τεχνικό γραφείο -Τεχνική εταιρεία στο Ρέθυμνο. Δραστηριότητα της εταιρείας είναι η κατασκευή δημόσιων έργων και μελέτες ιδιωτικών έργων. Ο ενδιαφερόμενος-η πρέπει να έχει πολύ καλές γνώσεις AutoCad, ace erp ecm. Επιθυμητή η προϋπηρεσία στο σχέδιο. Βιογραφικό στα email: msiganos@otenet.gr(link sends e-mail)msiganos2@gmail.com(link sends e-mail) Πληροφορίες: 6972 220 420.

Από κατασκευαστική εταιρεία ιδιωτικών έργων με έδρα την Αττική, ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός αποδεδειγμένης δεκαπενταετούς εμπειρίας σε κοστολόγηση Η/Μ εγκαταστάσεων κτηριακών έργων. Απαραίτητη πολύ καλή γνώση autocad και microsoft office. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: dlkscv@gmail.com(link sends e-mail) με την ένδειξη “ATHCIV6”

Από κατασκευαστική εταιρεία ιδιωτικών έργων με έδρα την Αττική, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός δεκαπενταετούς εμπειρίας στην κατασκευή πολυτελών κατοικιών. Απαραίτητη πολύ καλή γνώση autocad και microsoft office. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: dlkscv@gmail.com(link sends e-mail) με την ένδειξη “ATHCIV5”

Από κατασκευαστική εταιρεία ιδιωτικών έργων με έδρα την Αττική, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή/και Πολ. Μηχ. Τ.Ε. δεκαετούς εμπειρίας σε οικοδομικά έργα για κάλυψη θέσης μηχανικού έργου. Απαραίτητη πολύ καλή γνώση autocad και microsoft office. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: dlkscv@gmail.com(link sends e-mail) με την ένδειξη “ATHCIV5”

Τεχνική εταιρεία ζητά Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς / Πολιτικούς Μηχανικούς / Μηχανικούς Χωροταξίας ή συναφούς ειδικότητας Μηχανικούς ΤΕ για απασχόληση σε μελέτες Κτηματογράφησης στην Αθήνα. Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο email: career@prismaconsult.gr(link sends e-mail)

Από Τεχνική Εταιρεία στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός με 2 χρόνια εμπειρίας σε μηχανολογικές μελέτες και λοιπά αντικείμενα μηχανολόγου. Επιθυμητά προσόντα: Γνώση κανονισμών (ΚΕΝΑΚ, Κανονισμών Πυρασφάλειας, ΕΛΟΤ HD 384, ΤΟΤΕΕ 2411/86, ΤΟΤΕΕ 2412/16, ΤΟΤΕΕ 2423/86, νομοθεσία αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος), σχεδιαστικά προγράμματα, άριστη γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά: stavrakakis@europlan.gr(link sends e-mail)

Η εταιρεία Χ.ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ι.Κ.Ε. αναζητά Αρχιτέκτονα μηχανικό, απόφοιτο ΑΕΙ για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα: άριστη γνώση Autocad, Photoshop. Θα συνεκτιμηθεί τουλάχιστον διετής εμπειρία και προϋπηρεσία σε αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων. Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικού σημειώματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: g.filippopoulou@maraveas.gr(link sends e-mail).

Μελετητική εταιρία που αναλαμβάνει δημόσια και ιδιωτικά έργα ζητεί υδραυλικό πολιτικό μηχανικό με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε μελέτες υδραυλικών έργων (αποχέτευσης ακαθάρτων, αποχέτευσης ομβρίων, οριοθέτησης-διευθέτησης ρεμάτων, αντιπλημμυρικών έργων κτλ) και/ή σε μελέτες ειδικών περιβαλλοντικών έργων (επεξεργασία νερού, επεξεργασία αποβλήτων, διαχείριση αποβλήτων κτλ). Αποστολή cv στο acc@hydroment.gr(link sends e-mail).

Zητείται πολιτικός Μηχανικός Α.Ε.Ι., κατά προτίμηση Ε.Μ.Π. με 5ετή εργοταξιακή εμπειρία σε ιδιωτικά – δημόσια οικοδομικά έργα για εργασία εντός Αθηνών. Αποστολή βιογραφικών στο epacron@outlook.com(link sends e-mail)

Σχεδιαστής -τρια (1), μία θέση, ζητείται από Τεχνικό γραφείο Μελετών – Κατασκευών στην Αθήνα με καλή εμπειρία στο Autocad 2D για σύνταξη αρχιτεκτονικών σχεδίων (κατόψεις – τομές -όψεις) και τοπογραφικών διαγραμμάτων. Τηλ επικοινωνίας: 6974086255 (9:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.) ή αποστολή βιογραφικών στο email: giannis1307@gmail.com(link sends e-mail)

Από Ελληνική τεχνική εταιρεία, ζητούνται Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΑΕΙ για τη κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων στην Αγγλία. Απαραίτητα: Πολύ καλά Αγγλικά & Υπολογιστές. Επιθυμητή εμπειρία σε ΦΒ έργα. Βιογραφικά στο info@gemecltd.com(link sends e-mail) υπόψη X.M.

Εμπορική & Κατασκευαστική εταιρεία ζητά να προσλάβει έναν Αρχιτέκτονα τοπίων με εμπειρία σε μελέτες αστικών αναπλάσεων και έργων πρασίνου. Οι υποψήφιοι θα εργασθούν σε ένα δυναμικό και εξελισσόμενο περιβάλλον εργασίας με προοπτικές ανάπτυξης και προσωπικής ανέλιξης. Αποστολή βιογραφικών: george.karnomourakis@sunrisepv.gr(link sends e-mail) ή nikos.mitritsas@sunrisepv.gr(link sends e-mail)

Τεχνική – Μελετητική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη αναζητά Διπλωματούχο Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με εμπειρία στην εκπόνηση Μελετών Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρολογικά, κλιματισμός, πυρασφάλεια, ΚΕΝΑΚ κλπ), πολύ καλή γνώση των προγραμμάτων Office, AutoCAD και 4Μ (FINE, ADAPT & GCAD). Τυχόν γνώση στην αδειοδότηση επιχειρήσεων θα συνεκτιμηθεί. Αποστολή Βιογραφικών: thess.technical@gmail.com(link sends e-mail)

Κατασκευαστική εταιρεία αναζητά Μηχανολόγο Μηχανικό με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στην κοστολόγηση και εκτέλεση οικοδομικών έργων ως υπεύθυνο εργοταξίων εντός και εκτός Αττικής. Αποστολή βιογραφικών στο email: hr@doriki.gr(link sends e-mail)

Κατασκευαστική εταιρεία αναζητά Πολιτικό Μηχανικό με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στην κοστολόγηση και εκτέλεση οικοδομικών έργων ως υπεύθυνο εργοταξίων εντός και εκτός Αττικής. Αποστολή βιογραφικών στο email : hr@doriki.gr(link sends e-mail)

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων από τεχνικό γραφείο στην Τούμπα Θεσσαλονίκης για πενθήμερη εργασία με πλήρη απασχόληση με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών κτιρίων. Απαραίτητη προϋπηρεσία/γνώση σε θέματα ΝΟΚ – έκδοσης οικοδομικών αδειών και τακτοποίησης αυθαιρέτων. Απαραίτητη επίσης η γνώση Autocad και η γνώση λογισμικού στατικών προγραμμάτων. Αποστολή βιογραφικών στο: kaiafasgiannis@yahoo.gr(link sends e-mail)

Το αρχιτεκτονικό γραφείο Elastic Architects ζητεί επιβλέπων μηχανικό για έργο στην Κώ, με εμπειρία εργοταξίου πάνω από 15 χρόνια. Παρακαλώ στείλτε βιογραφικό και Portfolio στο: cv@elasticarchitects.com(link sends e-mail) αναγράφοντας στον τίτλο: θέση και ονοματεπώνυμο.

Εταιρεία υψηλής τεχνολογίας στην Πάτρα ζητεί για πρόσληψη: Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με καλές γνώσεις στον προγραμματισμό PLC, μικρο-ελεγκτών και σε ενσωματωμένα συστήματα. Εμπειρία 2-3 ετών, άριστη γνώση C++ και Αγγλικών. Αποστείλατε βιογραφικό στο: info@helbio.com(link sends e-mail)

Εταιρεία στατικών μελετών ζητά Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό με 3ετή+ εμπειρία στην εκπόνηση μελετών γεφυροποιίας, τεχνικών και κτιριακών έργων από σκυρόδεμα και δομικό χάλυβα. Επιθυμητή η εμπειρία στη μελέτη σύμμικτων γεφυρών. Απαραίτητη η γνώση Sofistik, Autocad(2D) και Αγγλικών (υψηλού επιπέδου). Επιθυμητή η γνώση προγραμμάτων SCADA PRO/ΝΕΧΤ/SAP2000/ETABS/ROBOT/REVIT και Γερμανικών. Αποστείλατε βιογραφικό: central@domi-ae.gr(link sends e-mail)

Πηγή: https://portal.tee.gr/

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *