Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων: “Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού & Καταπολέμησης της Ανεργίας στον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας”

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 6K

Η Ελληνική Συνομοσπονδία  Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» θα υλοποιήσει την πράξη «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού & Καταπολέμησης της Ανεργίας στον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) και του Εξαγωγικού Εμπορίου», με mis 5047237.

Το Εκπαιδευτικό Επίδομα ανέρχεται στα 1250€!

Συμπληρώστε την αίτηση ενδιαφέροντος ΕΔΩ!

Η διάρκεια της Κατάρτισης είναι 250 ώρες (210 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 40 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα).

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Τα αντικείμενα κατάρτισης που δύναται ο κάθε ωφελούμενος να επιλέξει είναι:

1. Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

2. Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης

3. Στέλεχος Εταιρίας Διαμεταφορών / Διαλογέας

4. Χειριστής Ανυψωτικών Μηχανημάτων

5. Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Commerce)

6. Πωλητής – Στέλεχος Εξαγωγικού / Διεθνούς Εμπορίου.

Η Πράξη αποσκοπεί στη συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση, πρακτική και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 4.260 ανέργων, εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ, από όλες τις Περιφέρειες, ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες σε αντικείμενα που σχετίζονται με το κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) και του Εξαγωγικού Εμπορίου και παρουσιάζουν σημαντική προοπτική ανάπτυξης για την ελληνική Οικονομία στο σύνολο της, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων (σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024) που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους.

Η συμμετοχή των ωφελούμενων σε όλες τις επιμέρους Ενέργειες του Έργου είναι υποχρεωτική.

Η Πρόσκληση θα παραμείνει εν ισχύ μέχρι τη συμπλήρωση αριθμού επιτυχόντων και επιλαχόντων υποψηφίων ίσου με το πλήθος των ωφελούμενων που προβλέπονται στο άρθρο 2.1 αυτής προσαυξημένο κατά 25%.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπληρώστε την αίτηση ενδιαφέροντος ΕΔΩ ή μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία των ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ. στον αριθμό: 2107101894.

Μενού