ΑΣΕΠ-6ΔΣ/2021: Πρόσκληση για την Επιλογή Προέδρου και Αντιπροέδρων ΕΛΤΕ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 162

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 6ΔΣ/2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Προέδρου και Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου της  Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων «ΕΛΤΕ» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20-23 του ν.4735/2020 «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της  Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α΄197),ως ισχύει.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” (ΑΔΑ:ΨΒΗΧ6Η6-Τ9Τ) και στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ. Επίσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα opengov.gr, στην ιστοσελίδα της ΕΛΤΕ καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.

Επισημαίνεται ότι, δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω Πρόσκληση  έχουν οι υπηρετούντες με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο δημόσιο τομέα όπως αυτός ορίζεται κατά το άρθρο 14 του ν.4270/2014 καθώς και υποψήφιοι που δεν υπηρετούν στο δημόσιο τομέα, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.

Για τη συμμετοχή τους στην υπ’ αριθ. 6ΔΣ/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου.

https://e3edf8fad87d1bb4fd3a26dd20e6cc72.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html Με την αίτηση υποβάλλονται ηλεκτρονικά και τα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄-ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ της πρόσκλησης.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 27 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 08:00 και λήγει στις 17 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00.

Οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφιότητας έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ (Βοήθεια → Εγχειρίδια Χρήσης).

https://e3edf8fad87d1bb4fd3a26dd20e6cc72.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html Για τυχόν τεχνικές  διευκρινίσεις και μόνο  σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 4), τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00.

Ειδικά την 24η και την 31η Δεκεμβρίου 2021 κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 13:00.

Πηγή: aftodioikisi.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Προσλήψεις 5 συμβασιούχων στη ΔΕΗ (προκήρυξη)
Προηγούμενο άρθρο
Αποτελέσματα της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης υποψήφιων ωρομίσθιων εκπαιδευτών, για το πρόγραμμα κατάρτισης ”Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας” που υλοποιείται απο τον ΟΑΕΔ και το γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα.
Μενού