Προσλήψεις 634 ατόμων σε Δημόσιο και φορείς (προκηρύξεις)

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 413

Νέες προσλήψεις θα γίνουν σε Δημόσιο φορείς το επόμενο διάστημα.

Ζητούνται υποψήφιοι των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Συγκεκριμένα, πρόκειται για εποχικούς και μόνιμους υπαλλήλους, διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι θα προσληφθούν μέσω ΑΣΕΠ.

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 – 65 ετών.

Δείτε τις προκηρύξεις:

Προσλήψεις 12 ατόμων στο Μουσείο Ακρόπολης (προκήρυξη)

Το Μουσείο Ακρόπολης ανακοινώνει την πρόσληψη εποχικού προσωπικού, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων, κατηγορίας τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) με ειδικότητα ΤΕ Ταμίες και Υπάλληλοι Έκδοσης Εισιτηρίων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), για την κάλυψη εποχικών – παροδικών αναγκών.

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 120 ατόμων στον ΟΔΑΠ (προκήρυξη)

Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν είκοσι (120) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής: ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί, ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί, ΠΕ Γλύπτες, ΠΕ Ζωγράφοι, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΠΕ Οικονομικού, ΤΕ Πληροφορικής, ΤΕ Γραφίστες, ΤΕ Λογιστές, ΤΕ Συντηρητές Έργων Τέχνης, ΔΕ Συντηρητές Έργων Τέχνης, ΔΕ Πωλητές Εκμαγείων, ΥΕ Εργάτες

Προσλήψεις 6 ατόμων στην ΕΦΑ Λέσβου

Η ΕΦΑ Λέσβου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου « Αρχαιολογική Έρευνα στο οικόπεδο ιδιοκτησίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στη θέση Καρά – Τεπέ Λέσβου» για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Προσλήψεις 12 ατόμων στην ΕΦΑ Κεφαλληνίας και Ιθάκης

Η ΕΦΑ Κεφαλληνίας και Ιθάκης, ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση εργασιών του Υποέργου 1 «Ανάδειξη-Ανάπλαση Ρωμαϊκού Βαλανείου, Κρηναίου οικοδομήματος και οικοδομικών λειψάνων στη θέση «Λουτρό» Σάμης Κεφαλονιάς» στο πλαίσιο του έργου «ΑνάδειξηΑνάπλαση Ρωμαϊκού Βαλανείου, Κρηναίου οικοδομήματος και οικοδομικών λειψάνων στη θέση «Λουτρό» Σάμης Κεφαλονιάς» με κωδικό πράξης (ενάριθμο) 2020ΕΠ02210034 της ΣΑΕ ΕΠ0221 για το χρονικό διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Προσλήψεις 7 ατόμων στην ΕΦΑ Καστοριάς

Η ΕΦΑ Καστοριάς ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες εκτέλεσης των εργασιών του υποέργου 1 «Αποκατάσταση Μονής της Τσούκας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου», που υλοποιείται με Αρχαιολογική Αυτεπιστασία, στο πλαίσιο της ομώνυμης ενταγμένης πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5030894 στο ΕΠ «Δυτική Μακεδονία 2014‐2020», το οποίο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ ΕΠ0051 (2019ΕΠ00510038), για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Προσλήψεις 4 συμβασιούχων στην ΕΦΑ Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος

H ΕΦΑ Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος, ανακοινώνει την πρόσληψη Εργατοτεχνικού προσωπικού και Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» (ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣΑΑ 0011440840) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 για χρονικό διάστημα τριών μηνών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης εργασίας και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του έργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

ΑΣΕΠ-2Κ/2022: Στο ΦΕΚ η προκήρυξη για 473 μόνιμες προσλήψεις

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η προκήρυξη 2Κ/2022 του ΑΣΕΠ για 473 θέσεις μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Οι θέσεις αφορούν τις εξής ειδικότητες: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Νομικών, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Στατιστικής
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ΤΕ Νοσηλευτών, ΤΕ Πληροφορικής, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ΔΕ Τεχνικών Δομικών Έργων, ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρολογίας, ΔΕ Τεχνικών Μηχανολογίας, ΔΕ Τηλεφωνητών, ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό.

πηγή: Aftodioikisi.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Διοικητής ΟΑΕΔ: Έρχονται 121.000 προσλήψεις -Τι λέει για κοινωφελή, επίδομα ανεργίας
Προηγούμενο άρθρο
ΑΣΕΠ-5Ε/2020: Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα
Μενού