ΑΣΕΠ: Αναρτήθηκαν οι προκηρύξεις Ειδικής Αγωγής, προσοχή στο παράβολο, πώς να το εκδώσετε με κωδικούς TaxisNet

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 791

Όπως επισημαίνει το ΑΣΕΠ για να είναι έγκυρη η αίτηση των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής θα πρέπει οι ίδιοι να πληρώσουν και να υποβάλλουν παράβολο ύψους 3 ευρώ. Βήμα – βήμα η έκδοση.

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκαν οι 3ΕΑ/2022, 4ΕΑ/2022 ΚΑΙ 5ΕΑ/2022 Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ που αφορούν στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ αντίστοιχα.

Τα ΦΕΚ των προκηρύξεων έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και διατίθενται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στις ανωτέρω Προκηρύξεις (Παράρτημα Δ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 4 Μαΐου ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 23 Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα και τα κριτήρια που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, εντός ορισμένης προθεσμίας, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.minedu.gov.gr).

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων για την καταβολή του αντιτίμου του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα αποδοχής των αιτήσεων συμμετοχής, όπως είχαν προκύψει στις προηγούμενες σχετικές διαδικασίες.

Πώς θα εκδώσετε το ηλεκτρονικό παράβολο

Για να είναι έγκυρη η αίτηση των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στο ΑΣΕΠ θα πρέπει οι ίδιοι να πληρώσουν και να υποβάλλουν παράβολο ύψους 3 ευρώ.

Αν το παράβολο δεν συμπληρωθεί ή δεν εξοφληθεί έως την καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων, τότε ο υποψήφιος αποκλείεται αυτόματα από τη διαδικασία του διαγωνισμού.

Βήμα – Βήμα η διαδικασία

Παράδειγμα έκδοσης και πληρωμής Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-paravolo) για συμμετοχή σε διαδικασίες διορισμού-πρόσληψης (σύμφωνα με τις τρέχουσες οδηγίες της Γ.Γ.Π.Σ.)

Πληκτρολογήστε την ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ www.gsis.gr και μετά κλικ στην επιλογή e-paravolo. Στη συνέχεα Επιλέξτε «Είσοδος» στην κατηγορία «Για Πιστοποιημένους Χρήστες του TAXISnet»
Καταχωρίστε τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet και πατήστε «ΣΥΝΔΕΣΗ». Πατήστε κλικ στην επιλογή «Χορήγηση Παραβόλου»
Στη συνέχεια συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία ενώ σε περίπτωση λάθους πατήστε «Διόρθωση Στοιχείων» αλλιώς πατήστε «Οριστική Υποβολή Αιτήματος».

Πατήστε «Πληρωμή με κάρτα» προκειμένου να πληρώσετε άμεσα το παράβολο, πληκτρολογώντας τα στοιχεία της χρεωστικής ή της πιστωτικής κάρτας και πατήστε: «Ολοκλήρωση πληρωμής» .

Το παράβολο στη στήλη «Κατάσταση» πρέπει να φέρει την ένδειξη «Πληρωμένο» στην επιλογή «Τα παράβολά μου ενώ για να το στείλετε στον ΑΣΕΠ αρκεί να πληκτρολογήσετε τα είκοσι (20) ψηφία του ηλεκτρονικού παραβόλου χωρίς κενά στο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης του ΑΣΕΠ: «Ηλεκτρονικό Παράβολο».

πηγή: dikaiologitika.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Ξεκινάει η «ελληνική PISA»
Προηγούμενο άρθρο
ΑΕΙ: Βιομηχανικά διδακτορικά και κίνητρα για προσέλκυση καθηγητών από το εξωτερικό
Μενού