ΑΣΕΠ: Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 3Ε/2021

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 85

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3E/2021 (Φ.Ε.Κ. 23/29.4.2021, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστημονικού – Τεχνικού Προσωπικού, στην «Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας» (ΕΕΑΕ), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο γνωστικό αντικείμενο «Δίκαιο Διοικητικό ή Εργατικό ή Υπαλληλικό ή Ευρωπαϊκό ή Δημοσίων Συμβάσεων» (Κωδικός Θέσης: 10016).

Στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. έχουν αναρτηθεί οι πίνακες προσληπτέου, αναπληρωματικών, κατάταξης, καθώς και ο πίνακας αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Ο πίνακας προσληπτέου απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

πηγή: aftodioikisi.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο στο Μαρκετινγκ και τις Επικοινωνίες – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Προηγούμενο άρθρο
Μετακίνηση εκτός νομού: Τι ισχύει
Μενού