ΑΣΕΠ-2Ε/2021: Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 121

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2E/2021 (Φ.Ε.Κ. 22/29.4.2021, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, έξι (6) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού, στο «Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.)» Ν.Π.Ι.Δ., με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες προκηρύχθηκαν ως εξής :

  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «(ΤΕ) – Μηχανολόγος Μηχανικός με Εξειδίκευση στο Κανονιστικό Πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Τεχνικών Έργων και Χρηματοδοτούμενων Έργων» (Κωδικός Θέσης: 10018)
  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και Κατασκευή Νανοηλεκτρονικών και Νανοοπτοηλεκτρονικών Διατάξεων και Κυκλωμάτων» (Κωδικός Θέσης: 10020)
  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνική Υποστήριξη Πειραματικής Μελέτης Δομής Υλικών» (Κωδικός Θέσης: 10021)
  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνικές Συλλογής και Ανάλυσης Δεδομένων Πεδίου στον Τομέα της Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής με Εφαρμογές στην Υδροδυναμική ή της Μηχανικής/Δυναμικής των Ρευστών» (Κωδικός Θέσης: 10027)
  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «(ΤΕ) – Μηχανολόγος Μηχανικός με Εξειδίκευση σε Χειρισμό Εργαλειομηχανών και Εμπειρία σε Ειδικές Κατασκευές και Εκτυπωτές τριών Διαστάσεων για την Υποστήριξη Ερευνητικών Εργαστηρίων» (Κωδικός Θέσης: 10029)
  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Χειρισμός Συστημάτων Υπερυψηλού Κενού και Φυσικός Χαρακτηρισμός Στερεών Επιφανειών με Τεχνικές Φασματοσκοπίας Φωτοηλεκτρονίων από Ακτίνες-Χ και Υπεριώδους (XPS/UPS)» (Κωδικός Θέσης: 10030).

Στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) έχουν αναρτηθεί οι πίνακες προσληπτέων, αναπληρωματικών, κληθέντων σε συνέντευξη και μη επιλεγέντων (αποκλειομένων), καθώς και οι πίνακες αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι περιλαμβανόμενοι υποψήφιοι στον πίνακα κληθέντων σε συνέντευξη και μη επιλεγέντων (αποκλειομένων), καθώς και στους πίνακες αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. από την 24η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη ώρα 8:00 έως και τη 2α Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του, ακολουθώντας τη διαδρομή: Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες →  Είσοδος Μέλους → Επιλογή → ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.

Τα οριστικά αποτελέσματα  θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων.

Επισημαίνεται ότι ενστάσεις επιτρέπονται μόνο για λόγους νομιμότητας της διαδικασίας και όχι για την ‘’επί της ουσίας’’ κρίση της οικείας επιτροπής αξιολόγησης.

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων:

  • Οδηγός εύρεσης (Α.Μ.) υποψηφίου.
  • Εγχειρίδιο υποβολής ηλεκτρονικών ενστάσεων με αναλυτικές οδηγίες χρήσης.
  • Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 4), τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 8:00 μέχρι 14:00.

πηγή: aftodioikisi.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Δωρεάν διακοπές με τρία προγράμματα επιδότησης -Δείτε αν είστε δικαιούχοι
Προηγούμενο άρθρο
Περαιτέρω επιτάχυνση των διαδικασιών επεξεργασίας των αιτήσεων συνταξιοδότησης
Μενού