ΑΣΕΠ-3Ε/2021: Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 116

Εκδόθηκαν  τα  οριστικά  αποτελέσματα της Προκήρυξης 3E/2021 (ΦΕΚ 23/29-4-2021, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού -Τεχνικού Προσωπικού στο γνωστικό αντικείμενο «Συστημάτων Πληροφόρησης / Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας» (κωδ. θέσης: 10027), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.) (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας – Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων).

Στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.  έχουν αναρτηθεί οι πίνακες προσληπτέου, αναπληρωματικών, κληθέντων σε συνέντευξη και μη προσελθόντων (αποκλειομένων), δεκτών υποψηφίων και μη κληθέντων σε συνέντευξη, καθώς και ο πίνακας αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι περιλαμβανόμενοι στους πίνακες κληθέντων σε συνέντευξη και μη προσελθόντων (αποκλειομένων), δεκτών υποψηφίων και μη κληθέντων σε συνέντευξη και αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Ο πίνακας προσληπτέου απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού Φ.Ε.Κ.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Στη Βουλή η τροπολογία για επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος και φορολόγηση των ηλεκτροπαραγωγών
Προηγούμενο άρθρο
Κ. Χατζηδάκης: Αύξηση συντάξεων το 2023 – Τελειώνουμε με τις εκκρεμείς κύριες συντάξεις μέσα στο καλοκαίρι
Μενού