ΑΣΕΠ-2Ε/2021: Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 346

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2E/2021 (ΦΕΚ.22/29.4.2021, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) Ν.Π.Ι.Δ.  – [Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας – Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων], με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες προκηρύχθηκαν ως εξής:

  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Έργων και Χρηματοδοτήσεων»,  Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) – Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας – (κωδικός Θέσης: 10003)
  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Διαχείριση Έργων», Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.)  – Υπηρεσία Υποστήριξης –  (κωδικός Θέσης: 10008)
  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Κατάρτιση Δημοσίων Συμβάσεων και Διαχείριση Χρηματοδοτουμένων Έργων», Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.)  – Υπηρεσία Υποστήριξης – (κωδικός Θέσης: 10009)
  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Ανθρωπινού Δυναμικού», Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) – Υπηρεσία Υποστήριξης – (κωδικός Θέσης: 10010).

Στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. έχουν αναρτηθεί οι πίνακες προσληπτέων, αναπληρωματικών, κατάταξης, δεκτών υποψηφίων κατά το στάδιο της προεπιλογής και μη κληθέντων σε συνέντευξη, κληθέντων σε συνέντευξη και μη επιλεγέντων (αποκλειομένων), καθώς και οι πίνακες αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι περιλαμβανόμενοι υποψήφιοι στους πίνακες δεκτών υποψηφίων κατά το στάδιο της προεπιλογής και μη κληθέντων σε συνέντευξη, κληθέντων σε συνέντευξη και μη επιλεγέντων (αποκλειομένων), καθώς και οι πίνακες αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. από τις 21 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη ώρα 8:00 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του, ακολουθώντας τη διαδρομή:  Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → ΕΝΣΤΑΣΗ.

Τα οριστικά αποτελέσματα θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων. Επισημαίνεται ότι ενστάσεις επιτρέπονται μόνο για λόγους νομιμότητας της διαδικασίας και όχι για την ‘’επί της ουσίας’’ κρίση της οικείας επιτροπής αξιολόγησης.

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων:

  •  Οδηγός εύρεσης (Α.Μ.) υποψηφίου.
  • Εγχειρίδιο υποβολής ηλεκτρονικών ενστάσεων με αναλυτικές οδηγίες χρήσης.
  • Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Α.Σ.Ε.Π. ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 4), τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 8:00 μέχρι 14:00

πηγή: aftodioikisi.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Ο Πούτιν κήρυξε μερική επιστράτευση
Προηγούμενο άρθρο
Τροπολογία για εισφορά αλληλεγγύης, πετρέλαιο θέρμανσης, τέλος επιτηδεύματος, φοιτητικό επίδομα (έγγραφο)
Μενού