ΑΣΕΠ – Γραπτός διαγωνισμός: Τι αλλάζει στην εξέταση γνώσεων (έγγραφο)

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 223

Αλλαγή στην εξέταση γνώσεων ενόψει του νέου μεγάλου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ προβλέπει τροπολογία – προσθήκη που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο: «Ενσωμάτωση εθνική Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 17 Απρίλιου 2019 για τροποποίηση απόψασης – Πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου αφορά ανταλλαγή πληροψοριών σχετικά υπηκόους Τρίτων χωρών και αψορά Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροψοριών Ποινικού Μητρώου (ΕΙΙ5), και για αντικατάσταση απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου (1 151) και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»

Ειδικότερα στην τροπολογία αναφέρεται:

Εξέταση γνώσεων του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού Τροποποίηση πρώτου εδαψίου παρ. 2 άρθρου 9 ν. 4765/2021
πρώτο εδάψιο Παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4765/2021 (λό) λέξη «καθώς» αντικαθίσταται από διαζευκτικό «ή», λέξη <(συγκεκριμένων>) προστίθενται οι λέξεις «ή όλων» και παρ. 2 διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Η εξέταση γνώσεων περ. α’ παρ. περιλαμβάνει αξιολόγηση γνώσεων γενικού περιεχομένου ή και γνώσεων που συνδέονται φύση συγκεκριμένων ή όλων των κλάδων των προκηρυσσόμενων θέσεων. Η δοκιμασία της περ. β’ της παρ. 1 αξιολογεί, ιδίως, δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία.

Η εξέταση της περ. α’ παρ. 1 και η δοκιμασία της περ. α της Παρ. 1 διενεργούνται είτε με την μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών είτε με την ανάπτυξη κειμένου είτε και με τον συνδυασμό των δύο.».

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό έγγραφο

πηγή: aftodioikisi.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
ΑΑΔΕ: Ψηφιακά η υποβολή δηλώσεων φόρου δωρεάς και γονικής παροχής κινητών και χρημάτων
Προηγούμενο άρθρο
Έναρξη την πρώτη βδομάδα του Δεκεμβρίου της παραγωγικής λειτουργίας εφαρμογής ΑΑΔΕ για τη συμβολαιακή γεωργία
Μενού