ΑΣΕΠ: Πλήρωση θέσεων στο Υπ. Δικαιοσύνης από επιλαχόντες της προκήρυξης 3Κ/2019

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 107

Γνωστοποιείται η πλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 25 του ν.4765/2021, (Α΄6), όπως ισχύει, τεσσάρων (4) θέσεων τακτικού προσωπικού του κλάδου ΥΕ ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, χωρίς νέα προκήρυξη από επιλαχόντες της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 3Κ/2019 (ΦΕΚ 10/τ.ΑΣΕΠ/11-4-2019), με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονται στην ανωτέρω προκήρυξη, για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών.

Η πλήρωση της μίας (1) θέσης, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Βορείου Αιγαίου θα πραγματοποιηθεί ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων, κριτηρίων και ιδιοτήτων των επιλαχόντων της προκήρυξης 3Κ/2019 του κλάδου ΥΕ ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ (θέση 902), βάσει των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει ή πρόκειται να υποβάλουν, εφόσον κληθούν και σε συνδυασμό με τη σειρά που έχουν στον πίνακα κατάταξης.

Για τις λοιπές θέσεις, το ΑΣΕΠ καλεί μόνο τους επιλαχόντες υποψήφιους, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους συνημμένους πίνακες κατάταξης (επικουρικοί) του κλάδου ΥΕ ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ της ανωτέρω προκήρυξης, εφόσον επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία, να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους για τις νέες θέσεις με κωδ. 301 και 302, με την υποβολή νέας ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), χωρίς να απαιτείται η δήλωση κωδικού τίτλου σπουδών.

Προσόντα ή ιδιότητες που αποκτήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής (23.05.2019) στην ανωτέρω προκήρυξη, δεν εξετάζονται.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις  28 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει στις  9 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Επισημαίνεται ότι, η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις θα πραγματοποιηθεί ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων και κριτηρίων των επιλαχόντων του εν λόγω κλάδου (κωδ.θέσεων 901 και 902 της 3Κ/2019) βάσει των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει ή πρόκειται να υποβάλουν, εφόσον κληθούν και σε συνδυασμό με τη σειρά που έχουν στον πίνακα κατάταξης.

Μετά την ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας θα καταρτιστούν οι νέοι προσωρινοί πίνακες κατάταξης, διοριστέων και απορριπτέων υποψηφίων.

 Συνημμένοι:   

1.  Πίνακες Κατανομής Θέσεων (Α και Β)

2. Επικουρικός Πίνακας με ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ  (ΘΕΣΗ 901)

3. Επικουρικός Πίνακας με ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ  (ΘΕΣΗ 902)     

πηγή: aftodioikisi.gr               

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Τουρισμός για Όλους 2023: Πότε θα δοθούν νέα «150άρια»
Προηγούμενο άρθρο
Market Pass: Κατατέθηκε η τροπολογία στη Βουλή- Τα κριτήρια και οι δικαιούχοι
Μενού