Δημοτική αστυνομία: Μέχρι πότε μπορούν να στείλουν αιτήματα για προσλήψεις οι Δήμοι (εγκύκλιος)

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 413

Την έγκριση προσλήψεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας στους Δήμους προβλέπει νέα εγκύκλιος του ΥΠΕΣ για τις 1.264 μόνιμες θέσεις.

Στη νέα εγκύκλιο του ΥΠΕΣ επισημαίνεται το εξής:

«Έως την 18-1-2023, οι ενδιαφερόμενοι δήμοι θα πρέπει να υποβάλουν στην εφαρμογή τα αιτήματά τους για την κάλυψη υφιστάμενων κενών θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού»

Ειδικότερα, η εγκύκλιος αναφέρει:

«Σας ενημερώνουμε ότι με τις διατάξεις του ν. 5003/2022 «Δημοτική Αστυνομία,

Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων

Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και

λοιπές ρυθμίσεις» του Υπουργείου Εσωτερικών (Α΄230), αναμορφώνεται το νομοθετικό

πλαίσιο που διέπει την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημοτικής αστυνομίας

των δήμων, τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και πρόσληψης του ειδικού ένστολου

προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, καθώς και τις ασκούμενες αρμοδιότητες σε

συνάρτηση με το μόνιμο πληθυσμό του δήμου, την έκτασή του και τη στελέχωση των

υπηρεσιών του (άρθρο 4 του νόμου).

Επισημαίνεται ότι, με τις διατάξεις του ν. 5003/2022 παρέχεται, μεταξύ άλλων, η

δυνατότητα σύστασης νέων οργανικών μονάδων σε δήμους που δεν διαθέτουν σήμερα

δημοτική αστυνομία, με παράλληλη σύσταση των απαραίτητων θέσεων ειδικού ένστολου

προσωπικού κατηγοριών ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ του κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας, που θα πληρωθούν

κατόπιν προκήρυξης και ειδικής εκπαίδευσης των επιτυχόντων.

Τα κατά κατηγορία του κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας τυπικά προσόντα διορισμού

ορίζονται στο άρθρο 10 του ν.5003/2022.

Για όλες τις κατηγορίες (ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ), ως

υποχρεωτικά πρόσθετα προσόντα διορισμού ορίζονται τα εξής:

α. Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) στα αντικείμενα: (αα) επεξεργασίας

κειμένων, (αβ) υπολογιστικών φύλλων και (αγ) υπηρεσιών διαδικτύου,

β. η κατοχή άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας ή δίκυκλης μηχανής, πενήντα (50)

τουλάχιστον κυβικών εκατοστών, και

γ. η καλή τουλάχιστον γνώση της αγγλικής ή γαλλική γλώσσας.

Με την εγκύκλιο καλούνται οι δήμοι που έχουν οργανική μονάδα δημοτικής αστυνομίας να υποβάλουν τα αιτήματά τους για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων κλάδου δημοτικής αστυνομίας των μονάδων αυτών.

Η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων κλάδου δημοτικής αστυνομίας θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr) για την υποβολή αιτημάτων στο πλαίσιο των ετήσιων προγραμματισμών προσλήψεων. Η χρήση της εφαρμογής από τους φορείς θα διεκπεραιωθεί σε έναν ειδικό κύκλο προγραμματισμού προσλήψεων που φέρει την ονομασία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2023» και διαιρείται σε δύο στάδια:

  • Στο πρώτο στάδιο – Υποβολή Αιτήσεων – οι δήμοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους προς το Υπουργείο Εσωτερικών
  • Στο δεύτερο στάδιο – Έλεγχος Αιτήσεων – το Υπουργείο θα επεξεργαστεί τα αιτήματα, παρεμβαίνοντας σε αυτά, όπου κρίνεται απαραίτητο.

Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, ήτοι μέχρι την 18-1-2023, οι ενδιαφερόμενοι δήμοι θα πρέπει να υποβάλουν στην εφαρμογή τα αιτήματά τους για την κάλυψη υφιστάμενων κενών θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας.

Δείτε περισσότερα εδώ

πηγή:aftodioikisi.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Δεν επιβεβαιώνει η Αθήνα το δημοσίευμα του Bloomberg για τα Γλυπτά του Παρθενώνα
Προηγούμενο άρθρο
EETAA: Πρόσκληση σε Δήμους για ίδρυση παιδικών σταθμών -Νέες προθεσμίες
Μενού