Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την πρόσληψη 3.000 ανέργων ηλικίας 56 ετών και άνω, που ολοκλήρωσαν το Πρόγραμμα Επιχορήγησης για την Απασχόληση Μακροχρόνια Ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 262

Έναρξη νέου προγράμματος

02-02-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (έναρξη υποβολής αιτήσεων)

02-02-2023 Δείτε εδώ το Ενημερωτικό Προγράμματος

02-02-2023 Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος

02-02-2023 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση

Α) Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 (L 352) της Επιτροπής, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis):

02-02-2023 Υπεύθυνη Δήλωση (De Minimis)

02-02-2023 Πίνακας ΚΑΔ (Με κόκκινη επισήμανση οι μη επιλέξιμοι ΚΑΔ)

Β) Για αιτήσεις που υποβάλλονται βάσει του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 (L 187) της Επιτροπής:

02-02-2023 Υπεύθυνη Δήλωση (ΓΑΚ)

02-02-2023 Παράρτημα ΕΜΕ

02-02-2023 Πίνακας Υπολογισμού ΕΜΕ

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
ΑΣΕΠ: Έρχονται αποτελέσματα για 18 προκηρύξεις (λίστα)
Προηγούμενο άρθρο
Παράταση του ειδικού προγράμματος απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στον δημόσιο τομέα
Μενού