ΑΣΕΠ – Γραπτός Διαγωνισμός: Αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη προκήρυξη -Πότε αιτήσεις

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 1K

Μπήκε στην τελική ευθεία. Την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου αναμένεται να αποσταλεί από το ΑΣΕΠ προς το Εθνικό Τυπογραφείο, η πρώτη μεγάλη προκήρυξη για μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο που θα αφορά αποκλειστικά επιτυχόντες του Γραπτού Διαγωνισμού (2Γ/2022).

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του aftodioikisi.gr, η συγκεκριμένη προκήρυξη αναμένεται να εκδοθεί το διάστημα 21 με 25 Αυγούστου και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων να ξεκινήσει είτε την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, είτε το πιθανότερο την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.

Η προκήρυξη θα αφορά περίπου 1.800 μόνιμες θέσεις Τεχνολογική Εκπαίδευσης (Τ.Ε).

Στην συγκεκριμένη προκήρυξη θα μπορούν να κάνουν αίτηση αποκλειστικά και μόνο, όσοι βρίσκονται στους πίνακες επιτυχόντων του ΑΣΕΠ. Διοριστέοι θα κρίνονται όσοι προηγούνται σε βαθμολογία από τους επιτυχόντες Τ.Ε του διαγωνισμού.

Πως θα γίνουν οι αιτήσεις

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση (μετά απ’ αυτήν για τη συμμετοχή στον γραπτό διαγωνισμό), προκειμένου να μπουν στη διαδικασία επιλογής. Με τη νέα αίτηση, οι υποψήφιοι θα επιλέξουν ειδικότητες και περιοχές διορισμού. Με την έκδοση της προκήρυξης, οι επιτυχόντες/ούσες του Α΄ Σταδίου του διαγωνισμού θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση (Β΄ Στάδιο) δηλώνοντας τις προτιμήσεις τους σε συγκεκριμένους φορείς θέσεις των οποίων προκηρύσσονται καθώς και τα προσόντα, κριτήρια, ιδιότητες που κατέχουν, σημειώνουν πηγές του ΑΣΕΠ.

Οι προκηρύξεις θα ζητούν επίσης από τους υποψηφίους και κάποια πρόσθετα και τυπικά προσόντα, που θα είναι απαραίτητα για την συμμετοχή των υποψηφίων.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι προκειμένου οι επιτυχόντες να μπορούν να υποβάλουν αίτηση στις προκηρύξεις. Θα πρέπει να έχουν δηλώσει ορθά, σύμφωνα με την Πρόσκληση τα τυπικά προσόντα (τίτλοι σπουδών ή/και πρόσθετα προσόντα) ανά κωδικό θέσης. 

Σύμφωνα με πηγές του ΑΣΕΠ τα αποτελέσματα από τις συγκεκριμένες προκηρύξεις θα βγαίνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα, αφού πλέον ο έλεγχος που θα απαιτείται θα είναι πιο συνοπτικός, αφού θα υπάρχει η «δεξαμενή» των επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού.

Πώς αυξάνεται η βαθμολογία

Η βαθμολογία τους, επισημαίνουν πηγές του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τον ν. 4765/2021 θα προσαυξηθεί σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

α. Κατά πέντε (5) μονάδες για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε επιστημονικό πεδίο που αναφέρεται ως αποδεκτό στην προκήρυξη σύμφωνα με την ταξινόμηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών.

β. Κατά δύο (2) μονάδες για τους κατόχους αυτοτελούς μεταπτυχιακού τίτλου ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης που αναφέρεται ως αποδεκτός στην προκήρυξη.

γ. Κατά μία (1) μονάδα για τους κατόχους ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

Οι προσαυξήσεις των περ. α΄, β΄ και γ΄ υπολογίζονται αθροιστικά για τους κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master). Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός διδακτορικών διπλωμάτων ή/και μεταπτυχιακών τίτλων που αναφέρονται ως αποδεκτοί στην προκήρυξη ή/και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), βαθμολογείται επιπλέον ένας μόνο εξ αυτών των τίτλων και εάν πρόκειται για μη ομοιόβαθμους τίτλους, βαθμολογείται ο υψηλότερος εξ αυτών, λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση το ήμισυ των μονάδων που αντιστοιχούν στον οικείο τίτλο σπουδών.

δ. Κατά μία (1) μονάδα για τους κατόχους τίτλου άριστης γνώσης της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής ή ιταλικής γλώσσας. Η άριστη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας από τις ανωτέρω, καθώς και η άριστη γνώση οποιασδήποτε άλλης ξένης γλώσσας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παράρτημα γλωσσομάθειας του Α.Σ.Ε.Π., βαθμολογείται με μισή (0,5) μονάδα.

Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας που ορίζεται στην προκήρυξη ως απαιτούμενο πρόσθετο προσόν δεν μοριοδοτείται.

ε. Βάσει εμπειρίας ως εξής:

εα) Κατά μία (1) μονάδα λόγω εμπειρίας ενός (1) τουλάχιστον έτους.
εβ) Κατά δύο (2) μονάδες λόγω εμπειρίας δύο (2) τουλάχιστον ετών.
εγ) Κατά τρεις (3) μονάδες λόγω εμπειρίας τριών (3) τουλάχιστον ετών.
εδ) Κατά τέσσερις (4) μονάδες λόγω εμπειρίας τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών.
εε) Κατά πέντε (5) μονάδες λόγω εμπειρίας πέντε (5) τουλάχιστον ετών.

Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή η άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα ανεξαρτήτως αντικειμένου, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και ως προς τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της σχετικής άδειας.

στ. Βάσει εντοπιότητας.

πηγή: aftodioikisi.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Ανακοινώθηκαν οι βάσεις για την εισαγωγή στα ΑΕΙ των υποψηφίων των Πανελλαδικών εξετάσεων
Προηγούμενο άρθρο
Κοινωνικό Τιμολόγιο Ρεύματος: Αλλαγές στις αιτήσεις -Πότε τελικά γίνονται
Μενού