ΑΣΕΠ: Έρχονται αποτελέσματα για 16 προκηρύξεις (λίστα)

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 2K

ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα για 16 προκηρύξεις ετοιμάζει η Ανεξάρτητη Αρχή.

Πρόκειται για 16 προκηρύξεις που αφορούν προσωρινά και οριστικά αποτελέσματα.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (9)

 • Προκήρυξη 3Κ/2019 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας από τους πίνακες επιλαχόντων, τεσσάρων (4) θέσεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή «Επιθεώρηση Εργασίας». Έλεγχος αιτήσεων και δικαιολογητικών υποψηφίων για την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων.
 • Προκήρυξη 7Κ/2019 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, από τους πίνακες επιλαχόντων, μεταξύ άλλων, τριάντα τριών (33) θέσεων τακτικού προσωπικού κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ, σε εποπτευόμενους φορείς πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Έλεγχος αιτήσεων και δικαιολογητικών υποψηφίων για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων.Προκήρυξη 1Κ/2021 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, από τους πίνακες επιλαχόντων, μίας (1) θέσεως τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας). Έλεγχος αιτήσεων και δικαιολογητικών υποψηφίων για την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων.
 • Προκήρυξη 3Κ/2021(ΦΕΚ 18/τ.ΑΣΕΠ/2021), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, από τον πίνακα επιλαχόντων τακτικού προσωπικού, μεταξύ άλλων, δεκατριών (13) θέσεων κλάδου ΔΕ Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης στο Υπουργείο Εξωτερικών. Έλεγχος αιτήσεων και δικαιολογητικών υποψηφίων για την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων.
 • Προκήρυξη 8Κ/2021 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, από τους πίνακες επιλαχόντων, έντεκα (11) θέσεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.-πρώην ΟΑΕΔ-Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης). Έλεγχος αιτήσεων και δικαιολογητικών υποψηφίων για την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων.
 • Προκήρυξη 2Κ/2022 (ΦΕΚ 8/τ.ΑΣΕΠ/23.2.2022), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, διακοσίων ογδόντα (280) θέσεων μόνιμου προσωπικού κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ εκπαίδευσης στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021. Έλεγχος αιτήσεων και δικαιολογητικών υποψηφίων για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων στις κατηγορίες ΔΕ & ΥΕ
 • Προκήρυξη 4Κ/2022 (ΦΕΚ 36/τ.ΑΣΕΠ/28.6.2022) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, εκατόν δέκα τριών(113) θέσεων μόνιμου προσωπικού ΠΕ στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) (Ανεξάρτητη Αρχή) και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) (Ανεξάρτητη Αρχή) σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021. Έλεγχος αιτήσεων και δικαιολογητικών υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ, για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων.
 • Προκήρυξη 7Κ/2022 (ΦΕΚ 60/τ.ΑΣΕΠ/31.8.2022) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας μόνιμου προσωπικού, τετρακοσίων ενενήντα τριών (493) θέσεων κατηγορίας ΠΕ, δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα τριών (2.253) θέσεων κατηγορίας ΤΕ και εννιακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (974) θέσεων κατηγορίας ΔΕ σε φορείς του Υπουργείου Υγείας (άρθρο 28 του ν.4765/2021). Έλεγχος αιτήσεων και δικαιολογητικών υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων
 • Προκήρυξη 9Κ/2022 (ΦΕΚ 78/τ.ΑΣΕΠ/07.12.2022) για την πλήρωση εκατόν εβδομήντα τριών (173) θέσεων κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ & ΔΕ στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) (άρθρο 28 του ν.4765/2021). Έλεγχος αιτήσεων και δικαιολογητικών υποψηφίων κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ & ΔΕ για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων.
 • Προκήρυξη 10Κ/2022 (ΦΕΚ 80/τ.ΑΣΕΠ/21.12.2022) για την πλήρωση εκατόν σαράντα οκτώ (148) θέσεων κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ & ΥΕ στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στο ΝΙΜΤΣ (άρθρο 28 του ν.4765/2021). Έλεγχος αιτήσεων και δικαιολογητικών υποψηφίων κατηγορίας ΤΕ, ΔΕ & ΥΕ για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων.

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (7)

 • Προκήρυξη 3Κ/2022 (ΦΕΚ 37/τ.ΑΣΕΠ/28.6.2022) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, διακοσίων δώδεκα (212) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ΠΕ και ΤΕ στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ), στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ – πρώην ΑΔΙΠ), στην Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (ΠαΠελ), στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4765/2021. Έλεγχος αιτήσεων και δικαιολογητικώνυποψηφίων κατηγορίας ΠΕ, για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων. Αυτεπάγγελτος και κατ΄ ένσταση έλεγχος για την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων κατηγορίας ΤΕ.
 • Προκήρυξη 5Κ/2022 (ΦΕΚ 42/τ.ΑΣΕΠ/5.7.2022) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν δεκαπέντε (115) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (άρθρο 28 του ν. 4765/2021). Αυτεπάγγελτος και κατ΄ ένσταση έλεγχος υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ για την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων
 • Προκήρυξη 8Κ/2022 (ΦΕΚ 67/τ.ΑΣΕΠ/14.10.2022) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα (70) θέσεων μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ), στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΟΠΕΚΑ, στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων – ΜΤΠΥ, στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο – ΝΑΤ, στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΕΚΚΑ (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων) και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021. Έλεγχος αιτήσεων και δικαιολογητικών υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων. Αυτεπάγγελτος και κατ΄ ένσταση έλεγχος υποψηφίων κατηγορίας ΤΕ για την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων
 • Προκήρυξη 6Ε/2021 (ΦΕΚ 56/τ.ΑΣΕΠ/22.10.2021) για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΕΕΠ στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) (Ανεξάρτητη Αρχή) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (άρθρο 31 του ν. 4765/2021). Έλεγχος δικαιολογητικών των υποψηφίων που εμφανίζονται στους πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων, προκειμένου η ΕπιτροπήΕπιλογής να προβεί στην ανάρτηση των προσωρινών ή και οριστικών αποτελεσμάτων.
 • Προκήρυξη 7Ε/2021 (ΦΕΚ 61/τ.ΑΣΕΠ/24.11.2021) για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ΕΕΠ του Υπουργείου Οικονομικών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (άρθρο 31 του ν. 4765/2021). Έλεγχος δικαιολογητικών των υποψηφίων όπως εμφανίζονται στους πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων, προκειμένου η Επιτροπή Επιλογής να προβεί στην ανάρτηση των προσωρινών ή και οριστικών αποτελεσμάτων.
 • Προκήρυξη 1Ε/2022 (ΦΕΚ 22/τ.ΑΣΕΠ/21.4.2022) για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ΕΕΠ στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ανεξάρτητη Αρχή) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (άρθρο 31 του ν. 4765/2021). Έλεγχος δικαιολογητικών των υποψηφίων που εμφανίζονται στους πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων, προκειμένου η Επιτροπή Επιλογής να προβεί στην ανάρτηση των προσωρινών ή και των οριστικών αποτελεσμάτων.
 •  Προκήρυξη 2Ε/2022 (ΦΕΚ 71/τ.ΑΣΕΠ/11.11.2022) για την πλήρωση οκτώ (8) θέσεων ΕΕΠ στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και μίας (1) θέσης ΕΕΠ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Κ.Υ) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (άρθρο 31 του ν. 4765/2021).Έλεγχος δικαιολογητικών των υποψηφίων που εμφανίζονται στουςπίνακες κατάταξης και αποκλειομένων, προκειμένου οι Επιτροπές Επιλογής να προβούν στην ανάρτηση των προσωρινών ή και των οριστικών αποτελεσμάτων.
 • Προκήρυξη 1Ε/2023 (ΦΕΚ 9/τ.ΑΣΕΠ/16.3.2023) για την επιλογή είκοσι δύο (22) μελών στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Δ.Η.Σ.Υ.) με πενταετή θητεία (ν. 4912/2022 και άρθρο 31 του ν. 4765/2021). Έλεγχος δικαιολογητικών των υποψηφίων, που εμφανίζονται στο Πίνακα κατάταξης, προκειμένου η Επιτροπή Επιλογής να προβεί στην ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων ή και των οριστικών αποτελεσμάτων.

πηγή: aftodioikisi.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Ξεκινά στις 13 Δεκεμβρίου το «καλάθι των Χριστουγέννων» – Ποια προϊόντα έχουν «κλειδώσει» και ποια είναι υπό συζήτηση
Προηγούμενο άρθρο
Από σήμερα η προπληρωμή επιδομάτων, παροχών και Δώρου Χριστουγέννων από τη ΔΥΠΑ
Μενού