ΑΣΕΠ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 360 προσλήψεις στον ΟΔΑΠ (προκήρυξη)

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 425

Σήμερα, Παρασκευή 22 Μαρτίου ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη 360 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ).

Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν σε συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΑΣΕΠ ΣΟΧ), που θα διαρκέσουν για οκτώ μήνες.

Ειδικότητες

Οι ειδικότητες για τη συγκεκριμένη προκήρυξη είναι οι παρακάτω:

ΠΕ Καλών Τεχνών (Γλυπτών)

ΠΕ Καλών Τεχνών (Ζωγράφων)

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού Προσωπικού

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ειδίκευση λίθου)

ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

ΔΕ Πωλήσεων

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή, σύμφωνα με το proson.gr, τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 57 Τ.Κ. 10564 – ΑΘΗΝΑ (3ος όροφος), απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, με την αναφορά ότι πρόκειται για την αίτηση υποψηφιότητας για την ΣΟΧ 1/2024 σημειώνοντας και τους Κωδικούς Θέσεων για τις οποίες προορίζεται η αίτηση και στον φάκελο αποστολής (τηλ. επικοινωνίας: 210-3722508-550-579-580-607).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή TE ή ΔΕ ή ΥΕ).

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση, ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Οι αιτήσεις για την κάλυψη των 360 θέσεων της ΣΟΧ 1/2024, για την Αθήνα και για όλες τις κατά τόπους υπηρεσίες, θα γίνονται δεκτές :

από 22/03/2024 μέχρι και 01/04/2024

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη

πηγή: aftodioikisi.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Επίδομα θέρμανσης για ρεύμα: Πότε θα φανεί η έκπτωση 45 – 480 ευρώ στους λογαριασμούς
Προηγούμενο άρθρο
Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης
Μενού