ΑΣΕΠ: Ξεκινά η υποβολή δικαιολογητικών για 400 μόνιμες προσλήψεις

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 221

Γνωστοποιείται ότι αναρτήθηκε στους διαδικτυακούς τόπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης (www.ministryofjustice.gr) και του ΑΣΕΠ, η Ανακοίνωση- 4η Πρόσκληση της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, από τους υποψηφίους, της κατηγορίας ΔΕ της προκήρυξης 1ΔΑ/2023 για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, τετρακοσίων θέσεων (400) θέσεων μόνιμου προσωπικού της κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Δικαστικής Αστυνομίας, του αστυνομικού τομέα της «Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.5049/2023 (Α΄152).

Σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης, όπως διαμορφώθηκαν μετά την εξέταση των ενστάσεων από το ΑΣΕΠ, η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, καλεί τους υποψήφιους της ΔΕ κατηγορίας που περιλαμβάνονται στον πίνακα της παρούσας Ανακοίνωσης, οι οποίοι προηγούνται στους πίνακες κατάταξης με βάση τη συνολική τους βαθμολογία, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική τους αίτηση στοιχεία, να υποβάλουν ηλεκτρονικώς, στο email protokolo@justice.gov.gr, τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σε μη επεξεργάσιμη μορφή.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από:

Την αίτηση υποβολής δικαιολογητικών, συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής και στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά όλα τα δικαιολογητικά που προσκομίζει ο υποψήφιος και

Την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης υπογεγραμμένη, στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός μητρώου της αίτησης που έλαβε κατά την ηλεκτρονική της υποβολή.

Για την απόδειξη της εμπειρίας, οι υποψήφιοι προσκομίζουν και υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνονται, επακριβώς, η χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο (συνημμένο υπόδειγμα).

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει αύριο, Πέμπτη 18 Απριλίου και λήγει την Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024.

Επισημαίνεται ότι, υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους αναρτημένους πίνακες, εάν δεν αποστείλουν στην Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού τα ανωτέρω δικαιολογητικά εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με σχετική σύσταση του υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Οδηγός εύρεσης Αριθμού Μητρώου Υποψηφίου

1ΔΑ-2023 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1ΔΑ_2023_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_4ης_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΔΕ_ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

πηγή: aftodioikisi.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Τουρισμός για Όλους: Ποτέ θα γίνει η κλήρωση
Προηγούμενο άρθρο
Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων ΣΟΧ στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ
Μενού