4Κ/2020 : Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων ΠΕ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 116

ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Κ/2020

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 15/18-5-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πρόσληψη σε προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας (Υπουργείο Εσωτερικών), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 του ν.5013/2023 και της απόφασης 7/4-12-2023 της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Ο πίνακας διοριστέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί και είναι διαθέσιμα στην σελίδα ΑΣΕΠ.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Αυξημένο επίδομα γέννησης: Ποιες μητέρες θα λάβουν αναδρομικά
Προηγούμενο άρθρο
Τουρισμός για Όλους: Κληρώθηκαν οι δικαιούχοι για το πρόγραμμα
Μενού