Προσλήψεις 15.527 ατόμων ως προσωπικό καθαριότητας των σχολείων της Χώρας (έγγραφο)

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 112

Εγκρίθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών οι πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους για το διδακτικό έτος 2024-2025.

Ο μέγιστος αριθμός των προσλήψεων ανέρχεται σε 15.527 άτομα που θα καλύψουν τις ανάγκες όλων των σχολείων της χώρας.

Η απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Εσωτερικών υπήρξε κατόπιν των αιτημάτων των δήμων του πίνακα αποδεκτών με την οποία εγκρίθηκε η κίνηση διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας από ΟΤΑ α’ βαθμού για την κάλυψη αναγκών σχολικών μονάδων για το έτος 2024-2025.

Ο Δήμος καθορίζει ελεύθερα τις ώρες ημερήσιας απασχόλησης των ατόμων που προσλαμβάνει. Σε περίπτωση που, τηρουμένου του ανώτατου αριθμού προσλαμβανόμενων ατόμων, επιλεγεί από ορισμένους Δήμους η αύξηση των ωρών ημερήσιας απασχόλησής τους πέραν του καθοριζόμενου μέγιστου αριθμού ανθρωποωρών ημερήσιας απασχόλησης, η προκαλούμενη δαπάνη καλύπτεται αποκλειστικά από ίδιους πόρους των Δήμων.

Οι εγκρίσεις που σας χορηγούνται με την παρούσα Απόφαση, αφορούν τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων και των μειονοτικών σχολείων. Για τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) θα εκδοθεί εγκριτική απόφαση από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Για την πρόσληψη του προσωπικού καθαριότητας στα Δ.Ι.Ε.Κ. και τα Σ.Δ.Ε., οι θέσεις θα καλυφθούν από τους τελικούς πίνακες κατάταξης επιτυχόντων–προσληπτέων, οι οποίοι θα προκύψουν από τις αντίστοιχες ανακοινώσεις των οικείων Δήμων για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η δαπάνη μισθοδοσίας του εν λόγω προσωπικού ύψους 91,38 εκ. ευρώ θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των Δήμων, οι οποίοι θα ενισχυθούν με ποσό ύψους 78 εκ. ευρώ από την

ειδική επιχορήγηση που εγγράφεται στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και το υπόλοιπο ποσό ύψους 13,38 εκ. ευρώ θα καλυφθεί από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των ΟΤΑ α’ βαθμού που τους αποδίδονται μέσω του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ακολουθεί η απόφαση και ο πίνακας με τον αριθμό των προσλήψεων ανά δήμο

aftodioikisi.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Γονική άδεια: H διαδικασία αίτησης -Πόσες μέρες «πρέπει» να χορηγούνται
Προηγούμενο άρθρο
ΑΣΕΠ: Επιτάχυνση διαδικασιών προσλήψεων στο Δημόσιο
Μενού