Επίδομα αδείας: Πότε μπαίνει και πώς να το υπολογίσετε

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Views: 98

Με τα πρώτα κύματα αδειούχων να έχουν ήδη ξεκινήσει για τις καλοκαιρινές διακοπές, βασικό ερώτημα για πολλούς μισθωτούς παραμένει πότε θα λάβουν το επίδομα της άδειάς τους, το οποίο υπολογίζεται γενικά λίγο παραπάνω από τον μισό μισθό.

Πόση άδεια δικαιούστε

Ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει την άδεια εντός δύο μηνών από τη στιγμή που διατυπώνεται το αίτημα από τον εργαζόμενο, ενώ το διάστημα που αυτή μπορεί να δοθεί έχει αλλάξει και πλέον πρέπει αυτό να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους. Στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν χορηγεί την άδεια που αιτήθηκε ο εργαζόμενος, έως το τέλος Μαρτίου του επόμενου ημερολογιακού έτους, οφείλει να καταβάλει τις αποδοχές του οφειλόμενου χρόνου αδείας με προσαύξηση 100%, συν το επίδομα αδείας.

Παράλληλα, για τον εργοδότη επιτρέπεται η κατάτμηση της αδείας σε δύο περιόδους, αρκεί το πρώτο τμήμα να περιλαμβάνει 6 τουλάχιστον ημέρες αδείας, ενώ για κατάτμησή της και σε περισσότερες περιόδους θα πρέπει η μια να είναι 10ημερη άδεια.

Πώς υπολογίζεται το επίδομα αδείας

Ο μισθωτός που θεμελιώνει δικαίωμα άδειας δικαιούται να λάβει και το αντίστοιχο επίδομα.

Το επίδομα άδειας ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών γι’ αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και 13 ημερών γι’ αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή και με άλλο τρόπο.

Ο εργοδότης υποχρεούται να προκαταβάλλει τις αποδοχές και το επίδομα αδείας στον εργαζόμενο στην αρχή της αδείας.

Απαγορεύσεις κατά την άδεια

Απαγορεύεται η καταγγελία σύμβασης κατά τη διάρκεια της άδειας του μισθωτού από τον εργοδότη. Η απαγόρευση είναι απόλυτη και δεν επιτρέπει την απόλυση για οποιοδήποτε λόγο. Σε περίπτωση που γίνει θεωρείται άκυρη. Επισημαίνεται ότι και η προειδοποίηση απόλυσης απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της άδειας, αφού συνιστά καταγγελία, υπό την έννοια ότι με την προειδοποίηση λαμβάνει χώρα η καταγγελία της σύμβασης και κατά το χρόνο λήξης της προειδοποίησης επέρχονται τα αποτελέσματα αυτής.

Κατά τη διάρκεια της άδειας απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η καταγγελία της σύμβασης εργασίας για οποιονδήποτε λόγο. Η απόλυση που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της άδειας θεωρείται άκυρη.

aftodioikisi.gr

Μενού