Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών

Κατηγορία: ΠΑΙΔΕΙΑ
Views: 56

texnologia -agrotesΈνα νέο έργο ενταγμένο στο Ε.Π. “Ψηφιακή Σύγκλιση” ενέκρινε την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2013 η Διυπουργική Επιτροπή για τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) υπό την προεδρία του υπουργού Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη.

Πρόκειται για το έργο “Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών”,γνωστό ως “Rural Broadband”, το οποίο θα συμβάλλει στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών υποδομών σε ορεινές, νησιωτικές και αγροτικές περιοχές.

Το έργο αποσκοπεί στην εγκατάσταση και λειτουργία των απαραίτητων δικτυακών υποδομών για πρόσβαση στο διαδίκτυο, ώστε να επιτευχθεί η μείωση του «ευρΥζωνικού χάσματος» μεταξύ των πλέον μειονεκτικών περιοχών της Ελλάδας και των αστικών κέντρων, στις οποίες προσφέρονται ήδη ευρυζωνικές υπηρεσίες.

Ο σχεδιασμός του έργου καλύπτει περίπου 5.500 οικισμούς και άνω των 600.000 κατοίκων σε ορεινές, νησιωτικές και αγροτικές περιοχές με ανάπτυξη διαδικτυακής υποδομής υψηλής ταχύτητας.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι 17 έτη, από τα οποία τα 2 έτη αφορούν στην ανάπτυξη των υποδομών και τα 15 στην εκμετάλλευση και αξιοποίησή τους.

Στο έργο ακολουθείται η διαδικασία Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών δικτύου στις περιοχές-στόχους και την παροχή αξιόπιστων και σύγχρονων ευρυζωνικών υπηρεσιών στον πληθυσμό των περιοχών αυτών, υιοθετώντας ένα μοντέλο που θα επιτρέψει τη βιώσιμη αξιοποίηση και λειτουργία των υποδομών σε μακροπρόθεσμη βάση, ενθαρρύνοντας παράλληλα τον ανταγωνισμό.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 161 εκατ. ευρώ. και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) από Εθνικούς Πόρους, αξιοποιώντας πόρους από τα ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»,«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» και το «ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, καθώς και από Ιδιωτική Δαπάνη προερχόμενη από τους υποψήφιους αναδόχους του έργου.

Μενού