Διορισμός Εκπαιδευτικών Επαγγελματικής Κατάρτισης στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.

Κατηγορία: ΠΑΙΔΕΙΑ
Views: 14

Δημιουργείται και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, αυτοτελές και ανεξάρτητο Μητρώο Επαγγελματικής Κατάρτισης με σκοπό την ψηφιοποίηση του συστήματος επιλογής εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης στα Δ.Ι.Ε.Κ. και την απλούστευση των σχετικών διαδικασιών.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως ο αριθμός των αιτήσεων των ενδιαφερομένων κάθε χρόνο είναι πολύ μεγάλος και το κυνήγι των μορίων, που θα δώσουν το πολυπόθητο εισιτήριο, για μία θέση ως διδακτικό προσωπικό. Για το σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί το Μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό Πρόγραμμα στο Διδακτικό Αντικείμενο

Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο!
Προσοχή! Περιορισμένος αριθμός συμμετοχών!

Προλάβετε τώρα κάνοντας αίτηση εδώ
Άλλα Μοριοδοτούμενα προγράμματα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων:

Μέλη του Μητρώου δύνανται να είναι ιδιώτες με εξειδικευμένη επιστημονική, τεχνική ή άλλη κατάρτιση και εμπειρία συναφή προς τη διδακτέα ύλη και τις ειδικότητες όπως περιγράφονται στους οδηγούς κατάρτισης των Ι.Ε.Κ., καταξιωμένα επαγγελματικά στελέχη που προέρχονται από την αγορά εργασίας, δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, καθώς και ημεδαποί και αλλοδαποί εμπειρογνώμονες.

Η εγγραφή ενδιαφερόμενων στο Mητρώο πραγματοποιείται κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης σε διαθέσιμη ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση εγγραφής τους στο μητρώο οποιαδήποτε χρονική στιγμή, εκτός από την περίοδο από την έκδοση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόλησή τους ως εκπαιδευτές έως και 15 ημέρες μετά την έναρξη εκάστου εξαμήνου του έτους κατάρτισης.

Για την επιλογή των μελών του μητρώου στους οποίους θα ανατεθεί διδακτικό έργο, εκδίδεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία, η οποία απευθύνεται προς τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη του Mητρώου πριν την έναρξη κάθε εξαμήνου κατάρτισης. Η ανάθεση των μαθημάτων θα γίνεται στα μέλη του Mητρώου, εφόσον αυτά πληρούν τις απαιτήσεις του προσοντολογίου του εκάστοτε οδηγού κατάρτισης.

Τα μέλη του Μητρώου που έχουν οποιεσδήποτε μεταβολές σε επίπεδο τυπικών προσόντων, επαγγελματικής εμπειρίας, διδακτικής απασχόλησης κ.λπ., έχουν τη δυνατότητα να επικαιροποιούν τα στοιχεία αυτά καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Μητρώου, εκτός από τις περιόδους που ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας.

ΦΕΚ Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Σ. Πέτσας: Οριστικά στις 7 Σεπτεμβρίου το άνοιγμα των σχολείων
Προηγούμενο άρθρο
ΟΠΕΚΑ: Πράσινο φως για επίδομα ενοικίου, γέννας και άλλα προνοιακά επιδόματα
Μενού