Παράταση ορισμού αναπλήρωσης των Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού και ορισμός αναπληρωτών Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού

Κατηγορία: ΠΑΙΔΕΙΑ
Views: 52

Με σχετική απόφαση της Υπουργού Παιδείας παρατείνεται η απόσπαση Αναπληρωτών Συντονιστών Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό, με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο του εξωτερικού, από 1-9-2020 έως και 30-6-2021 και πάντως όχι πέραν της ανάληψης καθηκόντων νέων Συντονιστών Εκπαίδευσης, όπως θα οριστούν βάσει της κείμενης διαδικασίας ενώ παράλληλα ορίζονται ως Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό, με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο του εξωτερικού, από 1-9-2020 έως και 30-6-2021.

Αναλυτικά η απόφαση και τα ονόματα

Μενού