Ηλεκτρονική παραγγελία και διανομή διδακτικών βιβλίων για τις Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π. για το σχολικό έτος 2020-2021

Κοινοποιήστε το άρθρο

Οι τίτλοι βιβλίων για τις Τάξεις Υποδοχής (T.Y.) Ζ.Ε.Π. συνιστούν πρόσθετο υποστηρικτικό – διδακτικό υλικό για τις Τ.Υ. Ζ.Ε.Π. και στόχο έχουν να διευκολύνουν τους μαθητές κατά τη διδασκαλία και μελέτη εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας.

Δυνατότητα ηλεκτρονικής παραγγελίας των ανωτέρω τίτλων βιβλίων, έχουν μόνο οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες κατά το σχολικό έτος 2020-2021 λειτουργούν Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π., οι οποίες ιδρύθηκαν σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. Φ1/114874/Δ1/03-09-2020 «Οδηγίες για τη διαδικασία ολοκλήρωσης της ίδρυσης και λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π. μέσω της Πράξης: «Ένταξη Ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2020- 2021» με Κωδικό ΟΠΣ 5069864 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Οι Διευθυντές αυτών των σχολικών μονάδων θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την παραγγελία τους, για τους μαθητές που φοιτούν στις Τ.Υ. Ζ.Ε.Π., στην ιστοσελίδα publications.cti.gr του Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος», το αργότερο έως και την Παρασκευή 09 Οκτωβρίου 2020.

Η επιλογή των βιβλίων, με βάση το επίπεδο ελληνομάθειας των μαθητών, γίνεται από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά σε Τ.Υ. Ζ.Ε.Π., ως ακολούθως:

Α. Βιβλίο Μαθητή από τη σειρά «ΓΕΙΑ ΣΑΣ»: ένας τίτλος για κάθε μαθητή με βάση το επίπεδο ελληνομάθειας του.

Β. Σειρά «Το μικρό μου λεξικό»: ένας τίτλος για κάθε επίπεδο ελληνομάθειας των μαθητών που φοιτούν στις Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π., και όχι ένας τίτλος για κάθε μαθητή.

Γ. Τα βιβλία «Ο Ακανθούλης», «Η Μπουμπού και η Μπαμπαλού», «Η παραολυμπιάδα της χαράς»: ένας τίτλος για κάθε επίπεδο ελληνομάθειας των μαθητών που φοιτούν στις Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και όχι ένας τίτλος για κάθε μαθητή.

Τα βιβλία της περίπτωσης Α προορίζονται για χρήση από τους ίδιους τους μαθητές για όσο διάστημα θα φοιτούν σε Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π.

Τα βιβλία της περίπτωσης Β και Γ φυλάσσονται στο αρχείο της σχολικής μονάδας με ευθύνη του εκπαιδευτικού που διδάσκει στις Τάξεις Υποδοχής.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, κατά την υποβολή των ηλεκτρονικών παραγγελιών των ανωτέρω τίτλων, να λάβουν υπόψη τους τυχόν αποθέματα των βιβλίων αυτών που υπάρχουν στη σχολική μονάδα από προηγούμενα έτη.

Η διανομή των βιβλίων θα γίνει μέσω των Κέντρων Διανομής διδακτικών βιβλίων.

Διανομή βιβλίων σε pdf

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *