Εγκύκλιος οργανικών κενών Διαπολιτισμικών σχολείων

Κοινοποιήστε το άρθρο

Εγκύκλιος οργανικών κενών σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολ. έτος 2021-2022.

Αναλυτικότερα αναφέρεται στην Εγκύκλιο:

Ενόψει της διενέργειας των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης έτους 2021, παρακαλούμε όπως προβείτε σε ηλεκτρονική καταχώριση, έως τις 20-10-2020, στο ηλεκτρονικό σύστημα https://inventory.minedu.gov.gr/ των κενών οργανικών θέσεων, όπως και των πλεονασμάτων, ανά κλάδο και ειδικότητα, των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς σας, ώστε να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα οι εκπαιδευτικοί Π.Ε. που προτίθενται να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης στα εν λόγω σχολεία.

Τα οργανικά κενά και πλεονάσματα προσωπικού θα πρέπει να δηλωθούν με αντικειμενικότητα, όπως προκύπτουν από τα πραγματικά στοιχεία που έχουν καταχωριστεί στο ηλεκτρονικό σύστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45τ Α’), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94τ Α’). Σημειώνεται ότι, κατά τα οριζόμενα στην αριθμ. 114163/Δ2/14-10-2004 (ΦΕΚ 1592/τ.Β΄/25-10-2004) Υ.Α., εκτός από τις δηλούμενες κενές οργανικές θέσεις, θα δηλώνεται και η γλώσσα της χώρας από την οποία προέρχεται το μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτώντων μαθητών.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης των δεδομένων, δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις οργανικών κενών/πλεονασμάτων.

Διευκρινίζεται ότι πλεόνασμα εκπαιδευτικού προσωπικού σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, συνεπάγεται υπεράριθμους εκπαιδευτικούς στις εν λόγω σχολικές μονάδες, επομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις της §12 του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45τΑ’) που προστέθηκε με την §2 του άρθρου 12 του Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94τΑ’), αρμοδίως «..τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια σε συνεδρίασή τους χαρακτηρίζουν ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, κατά σχολική μονάδα..» (περ. β, §3, άρθρο 14 του Π.Δ. 50/1996), ώστε στη συνέχεια να χαρακτηριστούν ως υπεράριθμοι από το αρμόδιο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τις παραπάνω διατάξεις διαδικασία.

Εφιστούμε την προσοχή σας στον ενδελεχή έλεγχο των στοιχείων που προέρχονται από τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς σας και στην ορθή καταχώριση, με ευθύνη σας, των οργανικών κενών/πλεονασμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα, ώστε να αποτυπωθούν σωστά οι οργανικές ανάγκες των Πειραματικών Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης για το έτος 2021-2022.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *