Υ.ΠΑΙ.Θ.: Μέχρι αύριο η προθεσμία για τις οργανικές θέσεις από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Κατηγορία: ΠΑΙΔΕΙΑ
Views: 54

Με σχετική Εγκύκλιο ξεκαθαρίζεται πως με ευθύνη των Διευθυντών Εκπαίδευσης, όσον αφορά στην ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων, πρέπει έως 28 Ιανουαρίου 2021, να αποσταλούν από την αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συμπληρωμένοι οι συνημμένοι πίνακες στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dprb@minedu.gov.gr.

Για τον υπολογισμό των οργανικών θέσεων ανά περιοχή μετάθεσης και κατά κλάδο και ειδικότητα, θα ληφθούν υπόψη:

  • όλες οι σχολικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένων των δομών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, των Μουσικών, Καλλιτεχνικών και Πειραματικών Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, καθώς και των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων.
  • οι ισχύουσες διατάξεις (Νόμοι, Υπουργικές Αποφάσεις κ.τ.λ.) αναφορικά με τα ωρολόγια προγράμματα και τις πρώτες αναθέσεις μαθημάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες Υ.Α., εγκυκλίους και οδηγίες που εκδίδονται αρμοδίως από τη Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε., τη Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και τη Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ.
  • Οι θέσεις για τα μαθήματα που διδάσκονται σε πρώτη ανάθεση από εκπαιδευτικούς περισσότερων του ενός κλάδων/ειδικοτήτων, κατανέμονται ισομερώς σε όλους τους κλάδους/ειδικότητες.

Επισημαίνεται ότι ο μη σωστός έλεγχος εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 107 του Ν.3528/2007, όπως ισχύει.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο εδώ

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Ανησυχία για την αύξηση των κρουσμάτων – Μ. Δερμιτζάκης: Προτεραιότητα στο άνοιγμα των Γυμνασίων και των Λυκείων
Προηγούμενο άρθρο
Ευέλικτο πρόγραμμα πιστοποίησης Αγγλικών για Δημοσίους Υπαλλήλους αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ
Μενού