Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης  ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) 

Κατηγορία: ΠΑΙΔΕΙΑ
Views: 66

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και Πελοποννήσου, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) για το σχολικό έτος 2020-2021

Η σχετική απόφαση σε μορφή pdf

Μενού