Εγκύκλιος αναστολής της επικαιροποίησης των ΚΔΒΜ επιπέδου1 και επιπέδου 2 

Κατηγορία: ΠΑΙΔΕΙΑ
Views: 72

Έχει υπογραφεί στις 10-05-2021 από τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας κ. Γεώργιο Βούτσινο η αναστολή επικαιροποίησης αδειών των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Επιπέδου Δύο για το έτος 2021.

Λόγω της σημαντικής αναδόμησης του πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, όπως προκύπτει από τον προσφάτως ψηφισθέντα νόμο 4763/2020 (Α΄ 254) και στη βάση της διοικητικής αρχής της χρηστής διοίκησης, τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Επιπέδου Δύο δεν υπόκεινται για το έτος 2021 στη διαδικασία επικαιροποίησης των αδειών λειτουργίας τους, εφόσον οι φορείς αυτοί υπόκεινται αποκλειστικά, σύμφωνα με τις περ. α΄ και δ΄ της παρ. 17 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254),  στην υποχρέωση μετατροπής τους, με τροποποίηση των αδειών λειτουργίας τους, λόγω προσαρμογής τους στις διατάξεις του άρθρου 53 του ανωτέρω νόμου, έως τις 30.11.2021.

 Ως εκ τούτου παρακαλούνται τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Επιπέδου Δύο να μην αποστέλλουν αιτήσεις για επικαιροποίηση των αδειών που κατέχουν.

Η εγκύκλιος σε μορφή pdf

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Εγκύκλιος για την αναστολή της επικαιροποίησης αδειών των Κολλεγίων και των ΙΙΕΚ 
Προηγούμενο άρθρο
Πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2021
Μενού