Εγκύκλιος για την αναστολή της επικαιροποίησης αδειών των Κολλεγίων και των ΙΙΕΚ 

Κατηγορία: ΠΑΙΔΕΙΑ
Views: 56

Έχει υπογραφεί στις 10-05-2021 από τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας κ. Γεώργιο Βούτσινο η αναστολή επικαιροποίησης αδειών λειτουργίας των Κολλεγίων και των  ιδιωτικών Ι.Ε.Κ.  για το έτος 2021.

Λόγω των δυσκολιών που έχουν προκύψει από την αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών που έχουν επιβληθεί λόγω της πανδημίας του COVID-19, καθώς και στη βάση της διοικητικής αρχής της χρηστής διοίκησης και, συνακόλουθα, της διευκόλυνσης των υπόχρεων της υποβολής αναγγελίας επικαιροποίησης του ν. 4093/2020 (Α΄ 222), αναστέλλεται ειδικά για το έτος 2021 η διαδικασία της επικαιροποίησης των αδειών των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και των Κολλεγίων.

Ως εκ τούτου παρακαλούνται τα Ι.Ι.ΕΚ και τα  Κολλέγια να μην αποστέλλουν αιτήσεις για επικαιροποίηση των αδειών που κατέχουν.

Η εγκύκλιος σε μορφή pdf 

Μενού