Έγκριση παροχής υπηρεσιών Στελεχών της Εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης της Β’ Επιμορφωτικής φάσης του Πακέτου Εργασίας – Μαθητεία

Κοινοποιήστε το άρθρο

Με σχετικό έγγραφο γνωστοποιείται η απόφαση που εγκρίνει την παροχή υπηρεσιών την παροχή υπηρεσιών των κάτωθι στελεχών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για τη συμμετοχή τους, εκτός ωραρίου εργασίας, ως Επιμορφωτές στο πλαίσιο υλοποίησης της Β΄ επιμορφωτικής φάσης του Πακέτου Εργασίας
«ΠΕ.2.2. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών Β΄ επιμορφωτική φάση» των Υποέργων 2-6 της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας», του Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με φορέα υλοποίησης το Ι.Ε.Π. και κωδικό ΟΠΣ 5008057, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, από την
ημερομηνία ανάρτησης του Αποσπάσματος Πρακτικού του Ι.Ε.Π. (18-3-2021) έως 31-8-2021.

1 ΚΑΛΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Συντονιστής Ε.Ε. ΠΕ83
2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2 ΜΠΑΜΠΑΛΩΝΑ ΕΛΕΝΗ Συντονίστρια Ε.Ε. ΠΕ86
3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

3 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ Συντονίστρια Ε.Ε. ΠΕ60
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

4 ΠΟΥΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Διευθυντής Σχολικής Μονάδας

Tο έγγραφο σε μορφή pdf 

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *