Έγκριση παροχής υπηρεσιών Στελεχών της Εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης της Β’ Επιμορφωτικής φάσης του Πακέτου Εργασίας – Μαθητεία

Κατηγορία: ΠΑΙΔΕΙΑ
Views: 10

Με σχετικό έγγραφο γνωστοποιείται η απόφαση που εγκρίνει την παροχή υπηρεσιών την παροχή υπηρεσιών των κάτωθι στελεχών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για τη συμμετοχή τους, εκτός ωραρίου εργασίας, ως Επιμορφωτές στο πλαίσιο υλοποίησης της Β΄ επιμορφωτικής φάσης του Πακέτου Εργασίας
«ΠΕ.2.2. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών Β΄ επιμορφωτική φάση» των Υποέργων 2-6 της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας», του Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με φορέα υλοποίησης το Ι.Ε.Π. και κωδικό ΟΠΣ 5008057, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, από την
ημερομηνία ανάρτησης του Αποσπάσματος Πρακτικού του Ι.Ε.Π. (18-3-2021) έως 31-8-2021.

1 ΚΑΛΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Συντονιστής Ε.Ε. ΠΕ83
2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2 ΜΠΑΜΠΑΛΩΝΑ ΕΛΕΝΗ Συντονίστρια Ε.Ε. ΠΕ86
3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

3 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ Συντονίστρια Ε.Ε. ΠΕ60
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

4 ΠΟΥΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Διευθυντής Σχολικής Μονάδας

Tο έγγραφο σε μορφή pdf 

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Νομοσχέδιο για την Προστασία της Εργασίας: Αναγκαίος ο διάλογος επί πραγματικών στοιχείων και όχι με fake news
Προηγούμενο άρθρο
Έγκριση παροχής υπηρεσιών στελεχών της δημόσιας Αβάθμιας και Ββάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “Ταχύρρυθμη Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)”, του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020”
Μενού