Σχολική Εβδομάδα Ενεργών Πολιτών – ACT – ACTive citizenship”-17 έως και 21/05/2021

Κατηγορία: ΠΑΙΔΕΙΑ
Views: 10

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προσκαλεί στη «Σχολική Εβδομάδα Ενεργών Πολιτών: ACTACTive citizenship» στο πλαίσιο των πολλαπλασιαστικών εκδηλώσεων προβολής και διάδοσης των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ3 2017-2020 – Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής – ACT ACTive citizenship projects to enhance pupils΄ social and civic competences”.

Η πρόσκληση σε μορφή word

Η φόρμα συμμετοχής των σχολείων σε μορφή word

Η 1η ημέρα Act 

Η 2η ημέρα Act

Μενού