Διευκρίνιση για το βιβλίο της Φυσικής (τεύχος Β ́) της Γ ́ τάξης ΓΕΛ

Κατηγορία: ΠΑΙΔΕΙΑ
Views: 12

Λόγω διαφορών που παρατηρούνται ανάμεσα στις ηλεκτρονικές εκδόσεις του σχολικού βιβλίου (pdf και html) της Φυσικής Γ’ Γενικού Λυκείου (Τεύχος Β΄) των Ομάδων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας, μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 25/13-05- 2021 του Δ.Σ.), το Υ.ΠΑΙ.Θ. εξέδωσε διευκρινιστική Εγκύκλιο.

Δείτε εδώ αναλυτικά την Εγκύκλιο

Μενού