Προσλήψεων με Επιλογή Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (Σ.Δ.Π.) και Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (Ε.Π.Σ.) του Τμήματος Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021 – 2022, με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης για τα ακαδημαϊκά έτη 2022- 2023 και 2023-2024

Κατηγορία: ΠΑΙΔΕΙΑ
Views: 7

Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων προκηρύσσει θέσεις Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού με σύμβαση (Σ.Δ.Π.) μερικής απασχόλησης στο Τμήμα Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.) στα γνωστικά αντικείμενα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα, για τη διδασκαλία και για την παροχή διδακτικού/ερευνητικού έργου.

Το αντικείμενο του παρεχόμενου έργου και οι όροι της σύμβασης θα εξειδικευτούν και θα περιγραφούν αναλυτικά στην ατομική σύμβαση πρόσληψης. Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού αφορά στην κάλυψη των αναγκών της Σχολής για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με δυνατότητα ανανέωσης των συμβάσεων για τα δύο επόμενα ακαδημαϊκά έτη (2022-2023 και 2023-2024).

Δείτε ΕΔΩ τις αναλυτικά τις θέσεις και τον πίνακα

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Τελικοί αξιολογικοί πίνακες υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση σε σχ.μονάδες του εξωτερικού
Προηγούμενο άρθρο
Πρόσκληση εκπαιδευτικών (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Υ.ΠΑΙ.Θ. και στις  ΠΔΕ
Μενού