Τελικοί αξιολογικοί πίνακες υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση σε σχ.μονάδες του εξωτερικού

Κατηγορία: ΠΑΙΔΕΙΑ
Views: 8

Αναρτάται ο τελικός πίνακας αξιολόγησης υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση στις σχολικές μονάδες  στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2021-2022 και από το ημερολογιακό έτος 2022 Νοτίου Ημισφαιρίου, που κυρώθηκε με την αριθμ. 61826/Η2/31-5-2021 (ΑΔΑ: ΨΓΑΙ46ΜΤΛΗ-Ε94) Υπουργική Απόφαση.

Η απόφαση σε μορφή pdf 

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Ο «οδικός χάρτης» για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας τον Ιούνιο
Προηγούμενο άρθρο
Προσλήψεων με Επιλογή Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (Σ.Δ.Π.) και Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (Ε.Π.Σ.) του Τμήματος Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021 – 2022, με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης για τα ακαδημαϊκά έτη 2022- 2023 και 2023-2024
Μενού