Παράταση επικαιροποίησης αδειών Κέντρων Ξένων Γλωσσών και Φροντιστηρίων

Κατηγορία: ΠΑΙΔΕΙΑ
Views: 10

H προθεσμία υποβολής της κατάθεσης των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, που απαιτούνται για  την αναγγελία επικαιροποίησης των αδειών των Κέντρων Ξένων Γλωσσών και Φροντιστηρίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (Α ́ 222), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρατείνεται, ειδικά για το έτος 2021, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2021. Η παράταση κρίνεται σκόπιμη ώστε να διευκολυνθούν οι υπόχρεοι λόγω των δυσκολιών, που έχουν προκύψει από την αντιμετώπιση των εκτάκτων συνθηκών εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19 και της διοικητικής αρχής της χρηστής διοίκησης.

Το έγγραφο σε μορφή doc 

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Έκτακτα μέτρα προστασίας  κατά τη διενέργεια των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας 
Προηγούμενο άρθρο
Δράσεις Ιουνίου Προγραμμάτων Ψυχικής Υγείας
Μενού