Πρόσκληση συμμετοχής στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών για το 2021

Κατηγορία: ΠΑΙΔΕΙΑ
Views: 55

Ο εορτασμός της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (https://edl.ecml.at/), στις 26 Σεπτεμβρίου, καθιερώθηκε με απόφαση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe) στις 6η Δεκεμβρίου 2001. Εφέτος, συμπληρώνονται είκοσι χρόνια από την καθιέρωση του εορτασμού της. Σκοπός του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (European Day of Languages) είναι : Ø Η προώθηση της εκμάθησης ξένων γλωσσών. Ø Η διατήρηση και η περαιτέρω καλλιέργεια του γλωσσικού πλούτου της Ευρώπης. Ø Η εκμάθηση και άλλων γλωσσών, εκτός των ευρύτερα γνωστών. Ø Η συμπερίληψη των λιγότερο ομιλούμενων γλωσσών στις γλώσσες που μαθαίνουν οι μαθητές, κ.λπ. Και στον φετινό, πανηγυρικό εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, καλούνται να λάβουν μέρος όσα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας και αμιγή ελληνικά σχολεία εξωτερικού επιθυμούν, διοργανώνοντας σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς διάφορες εκδηλώσεις και σχετικές δράσεις, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση 

Μενού