Σημεία της τοποθέτησης της Υφυπουργού Παιδείας στη συζήτηση για το ν/σ «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»

Κατηγορία: ΠΑΙΔΕΙΑ
Views: 251

Η Υφυπουργός Παιδείας κ. Ζέττα Μακρή τοποθετήθηκε στη συζήτηση επί του νομοσχεδίου «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», κατά την ομιλία της ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής, την Τετάρτη 28 Ιουλίου.

«Θέτουμε, στο υπό κρίση νομοσχέδιο, τα θεμέλια της αναθεώρησης του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Σε ένα νομοσχέδιο, που συζητήθηκε, αναλυτικά, διεξοδικά και με άνεση χρόνου στην Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και το οποίο ρυθμίζει θέματα, πολλά εκ των οποίων επιδεινώθηκαν κατά την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – Ανεξαρτήτων Ελλήνων,  θέματα, όπως  είναι η προαγωγή και η εφαρμογή της σχολικής αυτονομίας, η ενδυνάμωση των δομών υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, η αξιολόγηση και η βελτίωση των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης και ο εκσυγχρονισμός και η αναδιάρθρωση της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης.

Κτίζουμε, μεθοδικά και συντονισμένα, το σύγχρονο σχολείο, με ανανεωμένο περιεχόμενο και φιλοσοφία εισάγοντας 123 νέα προγράμματα σπουδών, εντάσσοντας τα εργαστήρια δεξιοτήτων στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα και την αγγλική γλώσσα στο Νηπιαγωγείο,

επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας, στους εκπαιδευτικούς μας, επιμορφώνοντάς τους, οριζόντια, και κάνοντας πράξη 11.700 διορισμούς μόνιμου προσωπικού, τους πρώτους   μετά από 12 ολόκληρα χρόνια, σε συνέχεια των 4.500 μόνιμων διορισμών, που έγιναν στα ειδικά σχολεία μας πέρυσι.

Προχωρούμε, δυναμικά, μετασχηματίζοντας και εξοπλίζοντας, ψηφιακά, την εκπαίδευση αλλά και αξιοποιώντας και διευρύνοντας περισσότερο τις εναλλακτικές των νέων μας, όσον αφορά στην επαγγελματική τους κατάρτιση και  προσδίδουμε σε όλα τα παιδιά, ασχέτως οικονομικών δυνατοτήτων, ασχέτως προέλευσης, ίσες ευκαιρίες, για να αντιμετωπίσουν την ανταγωνιστική πλευρά της σύγχρονης ζωής ενισχύοντας και ενδυναμώνοντας τον θεσμό των πρότυπων και πειραματικών σχολείων.

Το σχολείο θα πρέπει να είναι, πρωτίστως, βιωματικό. Επίσης, χώρος ελκυστικός, χώρος καλλιέργειας, ενθάρρυνσης και τόνωσης της δημιουργικότητας των παιδιών μας. Χώρος με περισσότερες βαθμίδες ελευθερίας και αυτονομίας, αλλά και με μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία.

Ένα σχολείο απελευθερωμένο από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και δεσμεύσεις, με μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας και ελευθερίας, προσαρμοσμένο στις δικές του ιδιαιτερότητες και ανάγκες.

Ένα σχολείο που θα δίνει δυνατότητες και βήμα στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν δημιουργικές πρωτοβουλίες, να «ανασάνουν» από τους παρωχημένους περιορισμούς του παρελθόντος, να μεταγγίσουν τις σχολικές μονάδες με καλές πρακτικές, να επιλέγουν μέσα από εγκεκριμένα σχολικά εγχειρίδια ποιο είναι το κατά την κρίση τους καλύτερο για τη διδασκαλία των μαθητών τους, να ενθαρρύνουν την λειτουργία ενδοσχολικών ή/και διασχολικών ομίλων,  να επιλέξουν τον αριθμό, τα κριτήρια τη συχνότητα και τη χρονική διάρκεια αξιολόγησης των μαθητών τους, να ενδυναμώσουν την καλύτερη οργάνωση και συνεργασία του εκπαιδευτικού προσωπικού με την θέσπιση ενδοσχολικών συντονιστών τάξης και μαθημάτων, μεντόρων συμβούλων κ.λπ. αξιοποιώντας την εμπειρία, τις σπουδές και τις ιδιαίτερες ικανότητες των εκπαιδευτικών, να γίνουν, με μία κουβέντα, συνοδοιπόροι των παιδιών μας στο ταξίδι της μάθησης»

Στη συνέχεια η Υφυπουργός Παιδείας ανέφερε: « Μπορεί το σχολείο να λειτουργεί ανεξέλεγκτα; Η απάντηση είναι ασφαλώς όχι. Ούτε ανεξέλεγκτα ούτε χωρίς υποστήριξη. Για το λόγο αυτό, ενδεικτικά, προχωρούμε σε αναδιάρθρωση των υποστηρικτικών δομών εκπαίδευσης. Καταργούμε έναν τελείως αναποτελεσματικό θεσμό, εντελώς απόμακρο από τις σχολικές μονάδες, αυτόν των ΠΕΚΕΣ και των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και επαναφέρουμε, με βελτιωμένο θεσμικό πλαίσιο, τον θεσμό του Σχολικού Συμβούλου, που θεσπίσθηκε το 1982 και είχε ως αρμοδιότητα την ουσιαστική επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων.

Επαναφέρουμε τον θεσμό αυτό, βελτιώνοντας και διορθώνοντας ατέλειες, ενώ, παράλληλα, οργανώνουμε, συστηματικά και μεθοδευμένα, τον θεσμό της επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης με την δημιουργία εποπτών ποιότητας εκπαίδευσης και φέρνουμε τον Σύμβουλο πιο κοντά στην σχολική μονάδα για να μπορεί να την στηρίξει, αποτελεσματικά.

Επίσης, δεν περιοριζόμαστε, απλώς, στην αλλαγή του  ονόματος των ΚΕΔΔΥ/ΚΕΣΥ σε ΚΕΔΑΣΥ, αλλά φροντίζουμε για την ορθολογική στελέχωση των 1120 θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων ενώ θεσπίζουμε και οργανώνουμε τις ομάδες σχολείων με στόχο την συνεργασία των όμορων σχολικών μονάδων, την συνέργεια και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Εκσυγχρονίζουμε και αναδιαρθρώνουμε την εκπαίδευση των παιδιών μας για την αειφορία και το περιβάλλον, μετασχηματίζοντας τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε Κέντρα Εκπαίδευσης για την αειφορία και το περιβάλλον».

Η κ. Μακρή ανέφερε σχετικά με την αξιολόγηση: «Η αξιολόγηση είναι μέσο ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών μας σε ένα πολύ-πολιτισμικό περιβάλλον, είναι αυτονόητη, επιβεβλημένη εκ των πραγμάτων, έχει βελτιωτικό και όχι τιμωρητικό χαρακτήρα και εμφανίζεται σε κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας, συνδέοντας την αποτίμηση μιας οποιασδήποτε ατομικής ή συλλογικής δραστηριότητας με το αποτέλεσμά της.

Με την αξιολόγηση καταγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση, εντοπίζονται τα δυνατά και  αδύναμα σημεία του έργου των εκπαιδευτικών, και παρέχεται παιδαγωγική υποστήριξη, όπου αυτή απαιτείται, είναι μηχανισμός ανατροφοδότησης και διασφάλισης της διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας της εκπαίδευσης. Μέσα από την αξιολόγηση αναδεικνύονται οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί μας και επιβραβεύεται το έργο τους».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της η Υφυπουργός Παιδείας δήλωσε: «Η διαμόρφωση ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος, πρωταρχικό θέμα για την αναπτυξιακή, παραγωγική και επιστημονική πορεία κάθε χώρας, είναι υποχρέωση και ταυτόχρονα μεγάλη ευθύνη και πρόκληση για την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η δημόσια εκπαίδευση πρέπει να καταστεί και πάλι «εθνική προτεραιότητα», όπως δήλωσε, από αυτό το βήμα, χθες, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης».

Η ομιλία της Υφυπουργού σε μορφή doc

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Υ.ΠΑΙ.Θ.: 10 αλήθειες που αναδείχθηκαν στη Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την αναβάθμιση του σχολείου και την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών
Προηγούμενο άρθρο
Τέσσερα self test για τον Αύγουστο από τα φαρμακεία – Ποιες κατηγορίες τα δικαιούνται
Μενού