Παιδικοί Σταθμοί – ΚΔΑΠ 2021-2022 – Παράταση υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, περιόδου 2021-2022

Κατηγορία: ΠΑΙΔΕΙΑ
Views: 372

Με γνώμονα την ευρύτερη δυνατή κάλυψη των υποψηφίων ωφελούμενων, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος «Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, περιόδου 2021-2022», παρατείνεται ως ακολούθως:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Περίοδος ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής έως 08/8/2021

Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων 13/8/2021

Ηλεκτρονική Υποβολή Ενστάσεων 14/8/2021 – 18/8/2021

Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων 20/8/2021

Μενού